Μελισσοκομικοι χειρισμοί Ιουλίου- Αυγούστου - e-Melissokomos.gr : Μελισσοκομικά και Αγροτικά Νέα για επαγγελματίες και ερασιτέχνες μελισσοκόμους

Breaking

Header Ads Widget

1231
634-2

Σάββατο

Μελισσοκομικοι χειρισμοί Ιουλίου- Αυγούστου


Το  δίμηνο αυτό είναι  το  πιο  σημαντικό της ελληνικής   μελισσοκομίας, γιατί    με  την παραγωγή του  αποζημιώνει και   προηγούμενους  μήνες  που  δεν  απόδοσαν μελισσοκομικό  εισόδημα.

Όμως  πρέπει να  έχει  προηγηθεί   ή  εφαρμωγή των  αναρτήσεων  που   υπάρχουν κατά   της Αμερικάνικης   σηψηγονίας και  αυτό είναι  η  πρώτη  ανάγκη,που  υπάρχουν αναρτήσεις  μας

Η  Ασκοσφαίρωση αντιμετωπίζεται κύρια  με  τη  διατήρηση   δυνατών μελισσιών , που  είναι   πάντα  η  κύρια  επιδίωξη   του  μελισσοκόμου που  περιλαμβάνει την  αποφυγή   των  παλαιών  κηρηθρών,την  εξασφάλιση  καλού  αερισμού σ,αυτές  και   την  απομάκρυνση  της  υγρασίας από  τις  κυψέλες, ενώ  δεν  πρέπει  να  ξεχνάμε  την  αντικατάσταση  των  βασιλισσών   στη αρχή  του   δεύτερου  φθινόπωρου   της  ζωής  τους,που  πρέπει   να   κρατούνται  σχετικές  πληροφορίες   για  να  μη ξεχνιέται  αυτό και  υπάρχουν  αναρτήσεις  μας.Και  αν   οι  συνθήκες   δεν  ευνοούν τότε  με   τροφοδοσία  διατηρείται  το  δυναμικό  των  μελισσιών ,αλλά  αυτή  διακόπτεται στο  πρώτο   δεκαπενθήμερο.

Με  συνθήκες  καύσωνα δεν  γίνεται μεταφορά  των  μελισσιών και  ανάλογα   με  τις  καιρικές  συνθήκες του   διμήνου  πρέπει να  γίνεται εκμετάλλευση  της  κύριας  ανθοφορίας   του   θυμαριού,που  αυτή  διευκολύνεται  με τη  χρήση  βασιλικών   διαφραγμάτων και  σωστή  εφαρμογή περιορισμού  της  βασίλισσας στη  γονοφωλιά ,αλλά  και  με  παράλληλη    μεταφορά   των  σφραγισμένων  γόνων στον   πάνω  όροφο..

Οι  θερμοκρασίες  αυτού  του  διμήνου  κάνουν  απαραίτητη  της   εξασφάλιση  νερού   στο  μελισσοκομείο,ιδίως  στις  περιπτώσεις   που  δεν  υπάρχει  στην  περιοχή ή  αυτό  που  υπάρχει   είναι  ακατάλληλο,ενώ  το τρεχούμενο   δεν  το  προτιμούν  οι  μέλισσες, και      πρέπει  να   βρεθεί  λύση  νερού, γιατί  χωρίς  αυτό   ο  καύσωνας  μπορεί  να  προκαλέσει  απώλειες  μελισσιών.

Όμως  και   επιλογή  του  καλού   τόπου  του  μελισσοκομείου ,  να  είναι  σκιερό,να   προστατεύει  τα  μελίσσια  από  τον καύσωνα ,όπως  και  το λευκό  χρώμα  των  κυψελών μειώνει  τη  θερμοκρασία.Αλλά   οι  ανίδεοι  προτιμούν  έντονους   ακατάλληλους  χρωματισμούς   που  πρέπει  οπωσδήποτε    να  τους    αλλάξουν με  βάψιμο  ή  και  ασβέστωμα..

Η  καλοκαιρινή  ανθοφορία  είναι  πλούσια ,αλλά  οι   υψηλές  θερμοκρασίες περιορίζουν  τις  εκκρίσεις  των  φυτών,   όπως  και  τη  γέννα  της  βασίλισσας,που  έτσι  αρχίζει  και  μειώνεται  ο    πληθυσμός,πέρα  από  τη   φθορά   της  εντατικής  εκμετάλλευσης   μελιττοεκκρίσεων.

Βέβαια  ο  τρύγος   χρειάζεται  κάποιες  πρακτικές   συμβουλές,,που  κάποιες   από  αυτές    μπορούμε  να  παραθέσουμε   για  να  συμπληρωθούν    από  άλλες  που   τυχόν  δεν  γνωρίζουμε ή  παραλείψαμε και  αυτές είναι οι ακόλουθες:.

.Οι  όροφοι  που  γεμίζουν  μέλι  πρέπει  να  μετακινούνται  για  απόσυρση και  να  επιστρέφουν  με  άλλα  κενά  πλαίσια,συνέχισης  της  συλλογής μελιού.

.Η επιστροφή  των  τρυγημένων  να  γίνεται   νύχτα για   αποφυγή   των   λεηλασιών.

.Στα  διόροφα  μελίσσια   να  είναι  κάτω  η   γονοφωλιά,άλλά  να  μπαίνει και  διάφραγμα    βασιλικό για  να μπορεί  ο  μελισσοκόμος  να   βρει τη  βασίλισσα όταν  χρειάζεται  να    απομακρύνει τις  μέλισσες στον  τρύγο

.Πλαίσια  όμως   με  γόνο  δεν  τρυγούνται και  στον  τρύγο  δεν  γίνεται  πολύ   κάπνισμα,που  η  καπνίλα   περνάει  στο  μέλι και γιαυτό  αποφεύγουμε  και  τις  τις  άσκοπες   επιθεωρήσεις  με  καπνισμό.

Η  συλλογή  του  μελιού γίνεται  όταν  είναι  γεμάτα  τα   τρία  τέταρτα   των   πλαισίων,όμως  με   σφραγισμένο  μέλι, και  αυτό να  μη  στάζει  στο   τίναγμα.

.Τα  βαμβάκια  από τα  μέσα  Ιουλίου  έχουν  την  τιμητική  τους, κύρια  στο  Θεσσαλικό   κάμπο και  για όσους  δεν  το  ξέρουν  το  βαμβακόμελο  προέρχεται  κυρίως έξω  από  τον  ανθό   του βαμβακιού (εξωανθικό) και  η  έκκρισή  του  αρχίζει λίγες  ώρες-μέρες πριν  από  το  άνοιγμα   των  ανθέων,διαρκεί  όμως μέχρι  να  αλλάξουν   χρώμα  τα  πέταλα και  γίνουν  ροδοκόκκινα από  λευκά.Αλλά  προσοχή    για  το  νέκταρ  από  τους  ψεκασμούς στα  βαμβάκια και  σε καλλιέργεις  που  δεν   γνωρίζουμε πότε  έγιναν ,  ή  γίνοται,χωρίς  έλεγχο,για  να   προκύψει   θάνατος   στις  μέλισσες που  γυρίζουν  ξεφορτώνοντας το  φορτίο   τους.Αλλά  υπόψη  ότι  οι  ψεκασμοί   κάνουν  επιθετικές  τις  μέλισσες και  είναι  πρόβλημα  που  θέλει  ψάξιμο,που  καλύτερα  να  μην  το   ψάχνουμε   αφού   είναι  σαν  να   ψάχνουμε   ψύλλους   σε   άχυρα.

Για  τις  μετακινήσεις   των  μελισσιών  μετά  τον  τρύγο υπενθυμίζεται η  ανάγκη   του   ψεκασμού των μελισσιών με  νερό  κάθε  τρίωρο και  στη  μεταφορά  τους και  να  μην  είναι  καπακωμένα  τα  μελίσσια ,αλλά  κλεισμένα  με   σύρμα    αερισμού. σε  πλαίσια    με   σανίδι.

.Οι  μέλισσες  χρειάζονται  φροντίδα και  οι  κυψέλες  τους  πρέπει να  τοποθ ετούνται αποφεύγοντας  την  τροχιά που  ακολουθεί  ο  ήλιος και  πάνω  στα  συρμάτινα   πλαίσια  τοποθετούνται χόρτα  για  σκίαση,χωρίς  να ξεχνάμε  την  εξασφάλιση  κατάλληλου  νερού τρεχούμενου , αλλά  ακίνδυνο ελαφρό  καπνισμό,προσέχοντας  τον  κίνδυνο  πυρκαγιάς.

Ευχαριστούμε   το  Μελισσοκομικό  Βήμα  της  ΟΜΣΕ,τεύχος 33 σελ.30-

Και συνεχίζοντας,να  προσθέσουμε  ότι  η  παραγωγικότητα ενός  μελισσιού   είναι  αποτέλεσμα μελισσοκομικών  χειρισμών που  προηγήθηκαν  σε  όλη  τη  διάρκειά  του έτους.Και  ο  μελισσοκόμος συγκομίζει   τους καρπούς  των  κόπων  του ,για  ανάπτυξη  και  βόσκηση  του  μελισσοκομείου  του ,  που  συνοδεύονται   και  με  σημαντικά  έξοδα.Προσπάθεια που  εστιάζεται  πρώτιστα  στην  υγεία   των  ευαίσθητων  μελισσιών,  κόπος  και  όλα  τα  άλλα  έξοδα.Ο κύριος  στόχος  του   μελισσοκόμου  είναι  η  υγεία  των  μελισσιών του πρώτιστα.

.Η μελισσοκομία  επηρεάζεται  από   από  τις  καιρικές  συνθήκες που  είναι  οι  θερμοκρασίες  μέρας  και  νύχτας,τα  κενά  στις  ανθοφορίες που  σχετίζοται  με  τη  ζωή των  μελισσιών,οι  βροχοπτώσεις   που  είναι  αναγκαίες  για    την  ανάπτυξη  των  μελισσοκομικών  φυτών.Κοντολογίς  ο  μελισσοκόμος πρέπει   να  διατηρήσει  τη  ζωτικότητα  του  μελισσοκομείου  του,που  σε ανάγκη   κάνει  και  συνενώσεις  μελισσιών και  διεγερτικές  τροφοδοσίες.

.Οι αυξημένες   θερμοκρασίες χαλαρώνουν τη  συλλογή  και  το  χειρότερο είναι  ότι  λιώνουν   οι  κηρήθρες, που  είναι  καταστροφή  μέρους  της παραγωγής.

Η  τροφοδοσία  των  μελισσιών   γίνεται   για  την  ενδυνάμωσή  τους  στις    στάσιμες   μελισσοκομικές  περιόδους.Με  σιρόπι   1  προς   2  ή  και  1 προς  4 , νερό.

.Η κατανομή  του  γόνου και  των  πλαισίων γίνεται  από  το  μελισσοκόμο με  σωστή  διευθέτηση που    βοθάει   την  ανάπτυξη   των  μελισσιών και  να  αξιοποιείται  ο  χώρος.

.Ομως   να  μη   ξεχνάμε   τον  κίνδυνο   της   ανάπτυξης   λεηλασιών  μεταξύ  των  μελισσιών,που  γιαυτό  πρέπει  να  περιορίζονται   οι  είσοδοι,αλλά  προσοχή  και  στις  ασφυκτικές  δυσκολίες.

.Γενικεύοντας,ο μελισσοκόμος πρέπει  να  διατηρήσει   τη   δυναμικότητα  των μελισσιών του  για   τον  Ιούλιο   με    συνενώσεις, κάνοντας  και  τις  διεγερτικές  τροφοδοσίες για  να  εκμεταλλευτεί   τις  ερχόμενες  ανθοφορίες.Όμως  τα  δυνατά  μελίσσια  δεν  συνενώνονται,παρά  μόνο  τα  αδύνατα   για  να  ενδυναμωθούν.

.Στο  κενό  που  υπάρχει  μεταξύ   δύο ανθοφοριών χρειάζεται   συνένωση   μελισσιών για  να  μην  αδυνατίσουν.

.Με  τις  αυξημένες  θερμοκρασίες χαλαρώνουν  οι   ρυθμοί συλλογής μελιού και  το  χειρότερο  είναι   το  λυώσιμο  και  κεριθρών, που  σημαίνει  μείωση  της  παραγωγής  και    του  δυναμικού   των  μελισσιών.

.Τα  μελίσσια  μετά   τον  έλατο  και  τον  τρύγο  πρέπει να  μεταφερθούν σε  περιοχές  με νέκταρ και  γύρη , για  να  αναπτυχθούν,αλλά   μετά   τη  βροχή η  γύρη  της   καστανιάς  γίνεται  τοξική  και  πρέπει να  αποφεύγεται.

Τον  Αύγουστο στα  πεδινά   η βρούβα   δίνει μεγάλη παραγωγή  μελιού,αλλά  προσοχή  στα  φυτοφάρμακα..

Το  μελίτωμα  του  εργάτη  στα  πεύκα είναι  ικανοποιητικό αυτή  την  εποχή. Και  είναι  το  πιο  σημαντικό  μελισσοκομικό  φυτό που  δίνει  το  60%    του  συνολικού  μελιού  της  παραγωγής.Αλλά  στο  πεύκο   μεταφέρονται  δυνατά  μελίσσια,με  γόνο  και  πληθυσμό,αλλά  καλύτερα  όχι  μετά   το  βαμβάκι που  εξασθενούν  τα  μελίσσια  από  έλλειψη  γύρης.

Στον τρύγο  ελέγχεται  η   επιθετικότητα  των μελισσιών με  ψέκασμα νερού  και  όχι  με  χρήση   καπνού που  θα  περάσει και  καπνίλα  στο μέλι.

Οι  εχθροί  και οι  ασθένειες   του  καλοκαιριού  είναι:

Τον  Ιούλιο   η   έξαρση  των  βαρρρόα ,αφού  μειώνεται ο  γόνος,αλλά  και  οι  ζημιές  του   βαρόα  είναι ασήμαντες.

Όχι φάρμακα  πριν  τον  τρύγο..

Και  η  Αμερικάνικη Σηψιγονία είναι πιθανή  στις  ξηρασίες που  τη  μεταδίδουν  και  σε  περιπτώσεις ανάγκης  εφαρμόζονται οι  διαθέσιμες   αναρτήσεις  μας   ,αν  τις  αναζητήσετε. Και  κλείνοντας,να  συμβουλεψουμε   για την άσκηση  καλής  μελισσοκομίας από  το  μελισσοκόμο,χωρίς  να  εξαντλεί  τα  μελίσσια   του  με  αφαίμαξη,αλλά  να  διατηρεί  το  δυναμικό  τους,για  κάθε   εποχή και  σε  βάθος  χρόνου.-

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου