Εθνικό Ηλεκτρονικό Μελισσοκομικό Μητρώο | Διευκρινίσεις σχετικά με την εφαρμογή του - e-Melissokomos.gr : Μελισσοκομικά και Αγροτικά Νέα για επαγγελματίες και ερασιτέχνες μελισσοκόμους

Breaking

Header Ads Widget

1231
634-2

Κυριακή

Εθνικό Ηλεκτρονικό Μελισσοκομικό Μητρώο | Διευκρινίσεις σχετικά με την εφαρμογή του

 


Εθνικό Ηλεκτρονικό Μελισσοκομικό Μητρώο | Διευκρινίσεις σχετικά με την εφαρμογή του


Διευκρινήσεις σχετικά με τις διαδικασίες εγγραφής, την ενημέρωση του Μητρώου και τις μεταβατικές διαδικασίες για την εφαρμογή του Εθνικού Ηλεκτρονικού Μελισσοκομικού Μητρώου, δίνει με εγκύκλιο το ΥπΑΑΤ. Παράλληλα, παρέχονται συγκεκριμένα παραδείγματα για τον τρόπο εγγραφής στο Μητρώο των υποψηφίων μελισσοκόμων.

Να σημειωθεί ότι η δήλωση των κατεχόμενων κυψελών των ενεργών μελισσοκόμων υποβάλλεται μεταξύ της 1ης Σεπτεμβρίου και της 20ης Οκτωβρίου κάθε έτους, με σχετική αίτηση στην αρμόδια ΔΑΟΚ, η οποία διενεργεί διοικητικό έλεγχο σε όλες τις αιτήσεις, που υποβάλλονται και ενημερώνει το Μητρώο έως τις 30 Οκτωβρίου του ίδιου έτους.

Σε περίπτωση που, μελισσοκόμος εγγράφεται για πρώτη φορά στο Μητρώο και ο αριθμός των κατεχομένων κυψελών του δεν μεταβληθεί σε ποσοστό μεγαλύτερο ή ίσο του 10% εντός των επόμενων 12 μηνών από την αρχική ημερομηνία εγγραφής, ο μελισσοκόμος δεν υποχρεούται σε εκ νέου δήλωση των κατεχόμενων κυψελών του το τρέχον ημερολογιακό έτος. Στην περίπτωση αυτή, ο ενεργός μελισσοκόμος αποδέχεται ότι ο αριθμός των κατεχόμενων κυψελών του παραμένει αμετάβλητος και το μητρώο ενημερώνεται αυτόματα.

Η υποβολή δήλωσης κατεχόμενων κυψελών σύμφωνα με τα παραπάνω, μπορεί να παραλείπεται για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει το ένα έτος.

Παράδειγμα: αν ο μελισσοκόμος εγγραφεί για πρώτη φορά στο Μητρώο από 01-01-2021 έως 31-08-2021 και δεν μεταβληθεί ο αριθμός των κατεχόμενων κυψελών του σε ποσοστό μεγαλύτερο ή ίσο του 10% τους επόμενους δώδεκα (12) μήνες, θα υποβάλει δήλωση κατεχόμενων κυψελών το έτος 2022, από 1/9/2022 έως 20/10/2022.

Σε περίπτωση που ο αριθμός των κατεχόμενων κυψελών ενεργού μελισσοκόμου, δεν μεταβληθεί σε ποσοστό μεγαλύτερο ή ίσο του 10% σε χρονικό διάστημα δώδεκα (12) μηνών από τη δήλωση κατεχόμενων κυψελών του προηγούμενου ημερολογιακού έτους, ο μελισσοκόμος δεν υποχρεούται σε εκ νέου δήλωση των κατεχόμενων κυψελών του το  επόμενο έτος. Στην περίπτωση αυτή, ο ενεργός μελισσοκόμος αποδέχεται ότι ο αριθμός των κατεχόμενων κυψελών είναι ίσος με τον αριθμό που δηλώθηκε το προηγούμενο έτος και το Μητρώο ενημερώνεται αυτόματα. Η υποβολή δήλωσης κατεχόμενων κυψελών σύμφωνα με τα παραπάνω, μπορεί να παραλείπεται για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει το ένα (1) έτος.

Παράδειγμα: αν ο μελισσοκόμος υποβάλει δήλωση κατεχόμενων κυψελών το έτος 2021 και δεν μεταβληθεί ο αριθμός των κατεχόμενων κυψελών του σε ποσοστό μεγαλύτερο ή ίσο του 10% τα έτη 2022 και 2023, θα υποβάλει δήλωση κατεχόμενων κυψελών το έτος 2023, από 1/9/2023 έως 20/10/2023.


Σε περίπτωση που κατά τη διαδικασία τροποποίησης του αριθμού των κατεχομένων κυψελών δεν είναι δυνατή η έκδοση τιμολογίων ή αποδείξεων λιανικής πώλησης από τους συμβαλλόμενους, ως αποδεικτικό στοιχείο – παραστατικό μεταβίβασης ή πώλησης των κατεχομένων κυψελών (τόσο της αποικίας – σμήνους, όσο και των αβιοτικών μερών), μπορεί να υποβληθεί, υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α’ 75) κάθε ενός εκ των συμβαλλόμενων μερών, με θεώρηση του γνήσιου της υπογραφής ή ιδιωτικό συμφωνητικό μεταξύ των συμβαλλομένων μερών με θεώρηση του γνήσιου της υπογραφής, όπου αναφέρεται ο αριθμός των κυψελών που αποκτώνται και μεταβιβάζονται αντίστοιχα.

Στις Περιφερειακές Ενότητες στις οποίες άλλαξε ο κωδικός αριθμός σύμφωνα με τον σχετικό Πίνακα Κωδικών Αριθμών του Παραρτήματος της υπ’ αριθ. 140/106513/16-04-2021 ΥΑ, ο ενεργός μελισσοκόμος εγγράφεται στο Μητρώο λαμβάνοντας τον νέο κωδικό αριθμό της Περιφερειακής Ενότητας, χωρίς μεταβολή του αύξοντα αριθμού καταχώρισης στο Μητρώο.

Στην περίπτωση αυτή οι κυψέλες που αποκτούνται από τον ενεργό μελισσοκόμο εφεξής, πυροσφραγίζονται με τον νέο κωδικό αριθμό.

Παράδειγμα: Μελισσοκόμος με κωδικό EL-901-XXXX στην Π.Ε. Βορείου Τομέα Αθηνών, λαμβάνει τον κωδικό EL-906-XXXX. (in.gr)

 Ακολουθήστε μας στη σελίδα μας στο Facebook πατώντας εδώ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου