Τ- ΦΛΟΥΒΑΛΙΝΕΙΤ κατά της βαρρόα - e-Melissokomos.gr : Μελισσοκομικά και Αγροτικά Νέα για επαγγελματίες και ερασιτέχνες μελισσοκόμους

Breaking

Header Ads Widget

1231
634-2

Κυριακή

Τ- ΦΛΟΥΒΑΛΙΝΕΙΤ κατά της βαρρόα


 Τ- ΦΛΟΥΒΑΛΙΝΕΙΤ

ΜΕΘΟΔΟΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

α) Εγκεκριμένα: Απισταν, 2 πλαστικές ταινίες (PVC) σε 10άρι μελίσσι στις θέσεις 3-5 και 7-8. Κάθε ταινία περιέχει 824 mg τ-φλουβαλινέιτ (10,3% w/w). Αποτελεσματικότητα 92-100%. 

β) Μη εγκεκριμένα: Mαυρίκ , Klartan, Varotom, Wang’s Manpu. 

Το Μαυρίκ με 24% δ.ο. χρησιμοποιήθηκε σχεδόν αποκλειστικά από το σύνολο των ελλήνων μελισσοκόμων από 1988 έως 1997. 

Στην Ελλάδα, διαπιστώθηκε ανθεκτικότητα της βαρρόα στο τ-φλουβαλινεϊτ το 1998. Η αποτελεσματικότητά του Μαυρίκ επανήλθε το 2021.

ΤΡΟΠΟΣ ΔΡΑΣΗΣ

Τα-Φλουβαλινέιτ είναι συνθετική πυρεθρίνη, επηρεάζει το νευρικό σύστημα των εντόμων. Δρα δια επαφής.

ΤΡΟΠΟΙ ΧΡΗΣΗΣ : 

Απισταν: 2 πλαστικές ταινίες (PVC) σε 10άρι μελίσσι στις θέσεις 3-5 και 7-8 για 6 εβδομάδες.

Το Μαυρικ εμποτισμός απορροφητικού υλικού σε διάλυση με νερό (1 Μαυρίκ:4 νερό) 

ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΑ

Σύμφωνα με τον Καν. 37/2010 δεν απαιτείται καθορισμός ανεκτών συγκεντρώσεων τ-φλουβαλινέϊτ στο μέλι. Σύμφωνα με τον Καν.149/2008 ανώτερο ανεκτό όριο 10 μg/kg). 

Τα υπολείμματα παραμένουν σταθερά στο μέλι και στο κερί. Στο κερί max 27 mg/kg, αυξάνουν χρόνο με το χρόνο 

ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑ 

Το Μαυρίκ προκαλεί ερεθισμό του δέρματος και διάβρωση ματιών. Δεν προκαλεί τερατογένεση, μεταλλάξεις ή καρκινογένεση.

ADI: 10 μg/kg βάρος σώματος/ημέρα 

πηγή: Ανδρέας Θρασυβούλου, καθηγητής Μελισσοκομίας, Α.Π.Θ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου