6 Μελισσοκομικοί Χειρισμοί για το Φθινόπωρο

 Επειδή οι κλιµατολογικές συνθήκες ποικίλουν από περιοχή σε περιοχή, είναι αδύνατο να δοθεί ένα συγκεκριµένο διάγραµµα για όλη τη χώρα. Όµως, υπάρχουν κάποιοι χειρισµοί που γίνονται παντού, µε κάποια χρονική προσαρµογή.

Σε πολλές περιοχές της Ελλάδας, αυτή την περίοδο έχουµε τις σηµαντικότερες µελιτοφορίες για την παραγωγή µελιού (πεύκο, ερείκη κλπ.). Επίσης, προετοιµάζουµε τα µελίσσια για το ξεχειµώνιασµα.

Μελισσοκοµικοί χειρισµοί της εποχής αυτής είναι οι εξής:

  1. Στη µελιτοφορία του πεύκου µεταφέρουµε πάντα διώροφα και δυνατά µελίσσια. Επειδή οι µέλισσες δε συλλέγουν γύρη, τροφοδοτούµε µε υποκατάστατο γύρης για να µη σταµατήσει η ωοτοκία της βασίλισσας.
  2. Αντικαθιστούµε τις ελαττωµατικές βασίλισσες και µεριµνούµε ώστε όλα τα µελίσσια να έχουν αρκετό γόνο και να εισέλθουν στο χειµώνα µε νέες µέλισσες.
  3. Αν τα µελίσσια δεν έχουν µέλι, τροφοδοτούµε µε σιρόπι, ενώ παρέχουµε και υποκατάστατο γύρης αν δεν έχουν γύρη.
  4. Συνενώνουµε τα αδύνατα µελίσσια. Ειδικά στη µελιτοφορία του πεύκου, ενίοτε συνενώνουµε και δυνατά µελίσσια για µεγαλύτερες αποδόσεις.
  5. Μεταφέρουµε 2-3 µελίσσια στους ερεικώνες για να αποτελέσουν δείκτες έναρξης της ανθοφορίας του ρεικιού. Το ρείκι θα βοηθήσει σηµαντικά τα µελίσσια να ανανεώσουν τον πληθυσµό και να ξεχειµωνιάσουν µε νέες µέλισσες.
  6. Οι κύριες µελιτοφορίες για τις περισσότερες περιοχές της Ελλάδας αυτή την περίοδο είναι το πεύκο και το ρείκι. Εκτός από αυτές, υπάρχουν κάποιες που βοηθάνε τα µελίσσια να αντιµετωπίσουν την παύση της νεκταροέκκρισης του καλοκαιριού, αφού είναι ανθισµένα νωρίς το φθινόπωρο. Αυτά είναι η χαρουπιά και το πολυκόµπι. Άλλα φυτά που βοηθάνε τα µελίσσια αυτήν την περίοδο είναι το αλµυρίκι, το αρκουδόβατο, ο κισσός, η κουµαριά και η µουσµουλιά.

 

Πηγή: Σχολή Γεωπονίας, Βιβλιοθήκη Τ.Ε.Ι Κρήτης, www.lib.teicrete.gr

Νεότερη Παλαιότερη
1231

نموذج الاتصال