Αιτήσεις πληρωμής για Σχέδια, από Οκτώβρη οι Νέοι Αγρότες

 Ξεκίνησαν την Πέμπτη 24 Σεπτεμβρίου οι αιτήσεις πληρωμής στα Σχέδια Βελτίωσης , με τις αισιόδοξες προβλέψεις να κάνουν λόγο για μια πρώτη παρτίδα πληρωμών πριν τελειώσει ο Νοέμβριος.

Αναφορικά με τους Νέους Αγρότες, μέσα στον Οκτώβριο αναμένεται να ανοίξει η πλατφόρμα μέσω της οποίας θα κληθούν να υποβάλλουν αιτήσεις πληρωμής, με την πίστωση να υπολογίζεται να ξεκινήσει σταδιακά από τις αρχές του επόμενου έτους και πιθανότατα από τον Φεβρουάριο. Να σημειωθεί ότι αφορά όσους Νέους Αγρότες έχουν αποφάσεις ένταξης του 2017 και έχουν υλοποιήσει τριετές επιχειρηματικό σχέδιο, ενώ πρέπει να έχουν ολοκληρώσει και την απαραίτητη κατάρτιση από τον ΕΛΓΟ Δήμητρα.

Ειδικότερα τώρα για τα Σχέδια Βελτίωσης, σύμφωνα με ενηµέρωση του προϊστάµενου της Μονάδας Επενδύσεων στις Γεωργικές Εκµεταλλεύσεις ΕΥΕ ΠΑΑ, Θύµιου Τσιατούρα, αναφέρονται τα εξής:

«Στο ΠΣΚΕ έχουν ανέβει οδηγίες συµπλήρωσης της αίτησης πληρωµής καθώς και η δυνατότητα εκτύπωσης. Η δυνατότητα οριστικοποίησης του αιτήµατος πληρωµής θα ξεκλειδώσει την Πέµπτη 24 Σεπτεµβρίου. Στην περίπτωση που έχετε εντοπίσει δυσλειτουργίες, παρά τον έλεγχο που έχει ήδη γίνει από την Υπηρεσία µας, παρακαλούµε για την ενηµέρωσή µας ώστε αυτές να διορθωθούν. Την επόµενη Τρίτη θα ανέβει στην παραγωγική το αίτηµα τροποποίησης του οποίου ο έλεγχος έχει σχεδόν ολοκληρωθεί. Ωστόσο, όπως πάντα όταν παραδίδεται ένα σύστηµα στην παραγωγική λειτουργία, έτσι και εδώ, δεν θα είναι δυνατή η οριστικοποίηση κατά τις πρώτες ηµέρες λειτουργίας».

Υπενθυµίζεται ότι το σύστηµα των αιτηµάτων πληρωµής στα Σχέδια Βελτίωσης βρίσκεται σε δοκιµαστική λειτουργία από τις 9 Σεπτεµβρίου, ενώ πολλοί αγρότες αναµένουν πρώτα να προβούν σε τροποποιήσεις των φακέλων τους προκειµένου µετά να µπορέσουν να καταθέσουν τα τιµολόγιά τους.

Σηµειωτέον ότι από τα µέσα Νοεµβρίου υπολογίζεται να µπουν σε τροχιά οι πρώτες πληρωµές των δικαιούχων, σύµφωνα µε εκτιµήσεις του κλάδου των αγροτικών µηχανηµάτων. Σηµειώνεται επίσης πως µετά τις ενστάσεις οι δικαιούχοι (φυσικά και νοµικά πρόσωπα και συλλογικά σχήµατα) διαµορφώνονται περίπου στους 9.200, µε βάση τις λίστες που έχουν αναρτήσει οι κατά τόπους περιφέρειες.

Πηγη www.agronews.gr/

Νεότερη Παλαιότερη
1231

نموذج الاتصال