Νεκρός γόνος (κίτρινος-καφές-μάυρος)σε ανοιχτά η κλειστά κελιά

 


Νεκρός γόνος (κίτρινος-καφές-μαύρος)σε ανοιχτά η κλειστά κελιά 

ΠΙΘΑΝΕΣ ΑΙΤΙΕΣ: 

  • Ψύξη γόνου
  • Μικρός πληθυσμός για  αύξηση της  θερμοκρασίας
  • Υπερθέρμανση ,γόνου μικρός πληθυσμός για μείωση της  θερμοκρασίας.

ΛΥΣΕΙΣ: 

  • Μίκρυνση ή αύξηση  του  χώρου  της  κυψέλης, με  χωρίσματα  για   περιορισμό  ή αύξηση του χώρου.  Πρόσφορο -εύκολης προσαρμωγής   είναι το οικοδομικό υλικό , μπλε  χρώμα,χοντρό  ή λεπρότερο,  από εξηλασμένη πολυστερίνη, όπως το προϊόν της DOW, της Fibrostir ή το Novablok της thermoplastiki , και  είναι  φθηνό.

Όμως για  αύξηση  χώρου χρησιμοποιούμε  κυψέλες. Και  για  προφύλαξη από  καύσωνες  επιλέγουμε  σκιερά σημεία ,σε σχέση  με  τον ήλιο  και  να υπάρχει  πηγή  τρεχούμενου νερού   κοντά στις μέλισσες (αποφεύγοντας την πρόχειρη  και απαράδεκτη τοποθέτηση  χορταριών  και πέτρας  πάνω από τα  χόρτα) . 


Νεότερη Παλαιότερη
1231

نموذج الاتصال