Πολλά αυγά σε εργατικό κελί

 


Πολλά αυγά σε  εργατικό κελί 


ΠΙΘΑΝΕΣ  ΑΙΤΙΕΣ: 

  • Ωοτόκες εργάτριες και το μελίσσι είναι αποδιοργανωμένο,ο πληθυσμός  μικρός,υπάρχουν πολλοί  κηφήνες και  κηφηνογόνος,γυαλιστερή  γύρη στα  πλαίσια και ο  γόνος είναι διάσπαρτος.
  • Η βασίλισσα είναι  καινούρια στην αρχή της ωοτοκίας της, ο γόνος είναι λιγοστός και συμπαγής,ο κηφηνογόνος  περιορισμένος.
  • Νεαρή και  καλή βασίλισσα σε  μικρό μελίσσι.

ΛΥΣΕΙΣ

  •  Όταν το μελίσσι με τις ωοτόκες μέλισσες είναι μικρό,απομακρύνεται  η  κυψέλη στα  10-15 μέτρα και  τινάζονται οι μέλισσες  στο έδαφος
  • Αν  είναι  μεγάλο αντικαθίστανται  τα  πλαίσια του  κηφηνογόνου,με εκκολαπτόμενο  γόνο, και συνενώνεται με ένα άλλο που  έχει  βασίλισσα.
  • Το μελίσσι δεν  ενοχλείται ,κλίνεται και επιθεωρείται μετά  από 15 μέρες.
  • Το μελίσσι συνενώνεται ή  ενισχύεται με εκκολαπτόμενο γόνο.

Νεότερη Παλαιότερη
1231

نموذج الاتصال