Ο γόνος και η βασίλισσα βρίσκονται στον όροφο

 


Μελισσοκομικά προβλήματα : Ο γόνος και η βασίλισσα βρίσκονται στον όροφο 


Λυση :

Πρέπει να  γίνει   αναστροφή ορόφων σε διώροφο μελισσι,όταν  η βασλιλισσα  και  ο γόνος  είναι στον όροφο  και  η γύρη  στον ισόγειο (κάτω ) όροφο.

Νεότερη Παλαιότερη
1231

نموذج الاتصال