Τι είναι ο εμβολιασμός των φυτών και των δέντρων

 


Τι είναι ο εμβολιασμός των φυτών και των δέντρων

Έφτασε η εποχή για τα μπολιάσματα.

Ας δούμε όμως αναλυτικότερα τι είναι ο εμβολιασμός, ή ευρύτερα γνωστό και ως μπόλιασμα, στα δέντρα.

Τι είναι ο εμβολιασμός των φυτών και των δέντρων;

Πρόκειται για μια τεχνική συγκόλλησης τμημάτων ενός φυτού που συμπεριφέρονται ως εμβόλια, πάνω σε ένα συγγενές φυτό γνωστό ως υποκείμενο. Το εμβόλιο προτιμάται να είναι σχετικά νεαρό και κυρίως εύρωστο. Η μεταμόσχευση έχει σκοπό να προκύψει ένα αυτοτελές φυτό ικανό να αναπτύσσεται και να καρποφορεί.

Οι κυριότερες τεχνικές εμβολιασμού που δέχονται τροποποιήσεις είναι ο ενοφθαλμισμός και ο εγκεντρισμός.

Στάδια μελέτης πριν και μετά τον εμβολιασμό

Στην πλειονότητα των περιπτώσεων, βασικός παράγοντας που καθορίζει την επιτυχία των μπολιασμάτων είναι η επιδεξιότητα στις κινήσεις που εφαρμόζει ο εμβολιαστής.

Ξεκινώντας από τη σωστή τομή των στιβάδων των φυτών, ο εμβολιαστής καλείται με τις γνώσεις του να υιοθετεί σωστούς τρόπους περίδεσης και επαλείψεων που λειτουργούν σαν αλοιφές επούλωσης.

Ωστόσο υπάρχουν και άλλες παράμετροι που συνυπολογίζονται σε όλη τη διάρκεια της διαδικασίας, όπως είναι για παράδειγμα η εποχή που διενεργείται η φυτοκομική αυτή τεχνική.

Τις περισσότερες φορές η πιο κατάλληλη εποχή είναι από Μάρτη έως Σεπτέμβρη επειδή στο παραπάνω χρονικό διάστημα παρατηρείται η ροή του θρεπτικού χυμού με ανοδικό τρόπο προς όλα τα μέρη του φυτού. Παρόλα αυτά ανάλογα με την οικογένεια των φυτών μερικοί εμβολιασμοί πραγματοποιούνται και το χειμώνα.Εκείνο που αξίζει να διευκρινιστεί είναι ότι οι βροχοπτώσεις δεν ευνοούν επ’ ουδενί την αλληλεπίδραση εμβολίου και υποκειμένου.

Για να επιτευχθεί η συγκόλληση θα πρέπει να εξετάζεται η συγγένεια μεταξύ εμβολίου και υποκειμένου. Ο εμβολιασμός κρίνεται αδύνατος όταν συνδυάζονται φυτά διαφορετικής οικογένειας και σε αυτό το σημείο είναι απαραίτητη η λεπτομερής ενημέρωση της βοτανικής συγγένειας.

Πιο αναλυτικά αν συνδυαστούν φυτά ίδιας οικογένειας αλλά διαφορετικού είδους όπως αχλαδιά πάνω σε κυδωνιά τα αποτελέσματα θα είναι θετικά ενώ το αντίθετο δεν ισχύει αν η κυδωνιά δηλαδή είναι το εμβόλιο και η αχλαδιά το υποκείμενο.

Από την άλλη θεωρείται ότι η επιτυχία θα είναι πιο εύκολη αν συνδυαστούν φυτά που ανήκουν στο ίδιο γένος, όπως για παράδειγμα λεμονιά πάνω σε λεμονιά.

Προτερήματα που προσφέρει ο εμβολιασμός

Αν για παράδειγμα κάποιος διαθέτει ένα υποκείμενο με καλές ιδιότητες όπως είναι η ελάχιστη ανάγκη για πότισμα ή η αντοχή στα άλατα, μπορεί να εκμεταλλευθεί αυτές τις ιδιότητες και να τις αποκτήσει το εμβόλιο.

Ο εμβολιασμός δίνει επίσης τη λύση σε μηχανικές βλάβες που εντοπίζονται σε ορισμένα δέντρα και τις αντιμετωπίζει. Στο ίδιο σημείο περιορίζονται οι αρνητικές επιπτώσεις που προκαλούν πιθανά παράσιτα εφόσον βέβαια γίνει επιλογή ενός ανθεκτικού υποκειμένου.

Ανάλογα με τη βοτανική συγγένεια που προαναφέρθηκε, επιτυγχάνεται αλλαγή της καλλιέργειας και αναπτύσσεται εκείνη που επιθυμεί ο καθένας. Με αυτόν τον τρόπο εξημερώνονται τυχόν άγριες ποικιλίες ή βελτιώνεται η βοτανική συγγένεια.

Με τον εμβολιασμό παρατηρείται ότι η πρώτη καρποφορία είναι ταχύτερη από ότι θα γινόταν με τη σπορά. Επίσης λόγω της ταχύτερης ανάπτυξης είναι δυνατή η διαπίστωση προσβολής από ίωση.

Μεταξύ άλλων ο εμβολιασμός επιτρέπει στα δίοικα φυτά το συνδυασμό των δύο φύλων (αρσενικό/θηλυκό) σε ένα δέντρο. Εδώ να υπενθυμίσουμε ότι ως δίοικα φυτά ορίζονται εκείνα που φέρουν αρσενικά άνθη πάνω σε ένα φυτό και θηλυκά άνθη πάνω σε ένα άλλο φυτό, όπως συμβαίνει με το ακτινίδιο και τη φιστικιά.

Αποτελεί τη μοναδική μέθοδο αξιόπιστης αναπαραγωγής για ποικιλίες που δεν μπορούν να πολλαπλασιαστούν εύκολα με καταβολάδες και σπορά των σπόρων.

Πηγη gardentalk.gr
Νεότερη Παλαιότερη
1231

نموذج الاتصال