Χρήσιμες συμβουλές για τους παραγωγούς καρπουζιού Καρπούζι: Καλλιέργεια με απαιτήσεις – Μυστικά για ορθή άρδευση και λίπανση

Χρήσιμες συμβουλές για τους παραγωγούς.

Καλλιέργεια με σημαντικές απαιτήσεις σε νερό και λίπανση είναι το καρπούζι, το οποίο χρειάζεται αρκετή εμπειρία για να δώσει πλούσια ποιοτική παραγωγή.

Σημαντικό ρόλο για την συνολική παραγωγή της καλλιέργειας του καρπουζιού έχει η ποιότητα του νερού.

Η συχνότητα και η ποσότητα νερού άρδευσης εξαρτάται από το στάδιο ανάπτυξης του φυτού, την εποχή, την ηλιοφάνεια και τον τύπο του εδάφους. Τα φυτά απαιτούν ικανοποιητικά επίπεδα εδαφικής υγρασίας τόσο κατά την περίοδο βλάστησης όσο και την περίοδο ανάπτυξης του καρπού.

1) Λόγω της εκτεταμένης φυλλικής επιφάνειας, τα κολοκυνθοειδή έχουν υψηλό βαθμό απώλειας νερού με τη διαπνοή.

2) Άρδευση να γίνεται με προσοχή ώστε να χορηγούνται μόνο οι αναγκαίες ποσότητες νερού.

3) Πρέπει να γίνονται συχνά και ελαφρά ποτίσματα.

4) Έλεγχος της ηλεκτρικής αγωγιμότητας του νερού και του εδάφους είναι απαραίτητη για την φυσιολογική ανάπτυξη και την ικανοποιητική ανθοφορία. Προσοχή να δίνεται και στην επαρκή στράγγιση για την μείωση των αλάτων στη ριζόσφαιρα.


Έλλειψη νερού επηρεάζει αρνητικά την φωτοσύνθεση και τον μεταβολισμό των φυτών και μπορεί να προκαλέσει μάρανση και ξήρανση κορυφής. –Υπερβολική υγρασία στο έδαφος μετά την μεταφύτευση έχει σαν συνέπεια την ανάπτυξη μεγάλων μεσογονατίων και περιορισμένο ριζικό σύστημα. Κατά την περίοδο της ανθοφορίας προκαλεί ανθόρροια, ιδίως και όταν το ποσό του αζώτου στο έδαφος βρίσκεται σε υψηλά επίπεδα.

Άφθονο νερό ή απότομο πότισμα μετά από διακοπή νερού κατά το στάδιο της ωρίμανσης μπορεί να προκαλέσει σχίσιμο του καρπού.

Έχει διαπιστωθεί ότι άρδευση με νερό ολικής περιεκτικότητας σε άλατα ΕCv=4,2 και ECe=6 mmhos μειώνει τη συνολική παραγωγή κατά 50%. Χαμηλή εδαφική υγρασία οξύνει τις συνέπειες της υψηλής εδαφικής αλατότητας.

Λίπανση

Η βασική λίπανση ενσωματώνεται μετά από την απολύμανση και μετά την μεταφύτευση σε όλη την επιφάνεια του εδάφους και σε βάθος 30 εκ. ή κατά μήκος των γραμμών φύτευσης με τη μισή ή τα 2/3 της ποσότητας.

Οι αναγκαίες ποσότητες σε θρεπτικά στοιχεία παρέχονται στην καλλιέργεια με τη βασική λίπανση και μέσω του νερού άρδευσης (υδρολίπανση).

Στη βασική λίπανση το σύνολο των λιπαντικών μονάδων (κιλά ανά στρέμμα) που εφαρμόζεται στην καλλιέργεια είναι:

  • Ν = 8 Μονάδες
  • Ρ2Ο5 = 16 Μονάδες
  • Κ2Ο = 25 Μονάδες
  • MgO= 8 Μονάδες

Στο 1ο στάδιο ανάπτυξης των φυτών (από τη μεταφύτευση έως το ξεσκέπασμα των φυτών γίνεται χορήγηση πυκνών σκευασμάτων φωσφόρου σε αφομοιώσιμη μορφή με ριζοπότισμα (300cc διαλύματος ανά φυτό). Συνήθως γίνονται 2 ριζοποτίσματα: το πρώτο κατά την μεταφύτευση και το δεύτερο μετά από 15 ημέρες.

Από το ξεσκέπασμα των φυτών μέχρι την άνθηση και καρπόδεση εφαρμόζουμε μειωμένη λίπανση για πρωίμιση της παραγωγής. Αρχικά και μέχρι την άνθηση σε συγκέντρωση Ν, Κ 2Ο, ΜgO σε συγκεντρώσεις 100, 120 και 30 και από την άνθηση έως την ολοκλήρωση της καρπόδεσης σε συγκέντρωση Ν, Κ2Ο, ΜgO σε συγκεντρώσεις 80, 120 και 30.


Συνιστάται η χορήγηση χουμικών και φουλβικών οξέων και αμινοξέων με την υδρολίπανση για την καλύτερη ανάπτυξη των φυτών.

Από την καρπόδεση έως την ωρίμανση εφαρμόζουμε συστηματικά λίπανση αρχικά κάθε 2η άρδευση και στη συνέχεια σε κάθε αρδευση.

Συγκέντρωση Ν, Κ2Ο, ΜgO σε συγκεντρώσεις 120, 180 και 40.

Από την ωρίμανση μέχρι την συγκομιδή δεν γίνεται χορήγηση θρεπτικών στοιχείων, μόνο παροχή νερού.

Σε όξινα εδάφη προτιμάται η νιτρική άσβεστος ενώ σε αλκαλικά η νιτρική αμμωνία.

Το θειϊκό μαγνήσιο δημιουργεί προβλήματα στην ανάμειξη του με νιτρική άσβεστο. Συνιστάται να προτιμάται το νιτρικό μαγνήσιο λόγω υψηλής διαλυτότητας στο νερό.

Ιχνοστοιχεία χορηγούνται αφού διαπιστωθεί η έλλειψή τους μετά από εξέταση φυλλοδιαγνωστικής.

Το pH του εδάφους θα πρέπει να κυμανθεί σε 5,8 -6,5.

https://www.in.gr

Νεότερη Παλαιότερη
1231

نموذج الاتصال