Ο Μελισσοκομικός εξοπλισμό.


Λίγα λόγια για τον Μελισσοκομικό εξοπλισμό.

Η επιτυχία στη µελισσοκοµία προϋποθέτει καλή γνώση της βιολογίας του µελισσιού, 
καθώς επίσης και της µελισσοκοµικής χλωρίδας της περιοχής που βρίσκονται τα µελίσσια. 

Για να εφαρµοστούν στην πράξη οι γνώσεις του µελισσοκόµου και να επιτευχθεί το
επιθυµητό αποτέλεσµα, ο κάθε παραγωγός χρησιµοποιεί µια σειρά από υλικά που απαρτίζουν
τον µελισσοκοµικό εξοπλισµό.......

-Κυψέλη. Στη χώρα µας πλέον χρησιµοποιείται η
σύγχρονη κυψέλη ‘Στάνταρ Λάνγκστροθ’
αν και από ερασιτέχνες µελισσοκόµους µπορεί να
χρησιµοποιούνται ακόµα παλαιότεροι τύποι κυψελών. Ησυγκεκριµένη κυψέλη αποτελείται από τον πυθµένα τα πατώµατα το βασιλικό διάφραγµα το εσωτερικό και το εξωτερικό καπάκι Είναιπολύ σηµαντικό η κυψέλη να είναι κατασκευασµένηαπό άριστα υλικά και να έχει συγκεκριµένες διαστάσεις, 
ώστε να διευκολύνονται οι χειρισµοί από το
µελισσοκόµο. Ο πυθµένας µπορεί να είναι κινητός ήκαρφωµένος στο σώµα της κυψέλης.
 Ο κινητός έχει τοπλεονέκτηµα ότι καθαρίζεται εύκολα.
 Τα πατώµαταµπορεί να είναι βαθιά  ή ρηχά µε τα πρώτανα χρησιµοποιούνται για όλες τις χρήσεις, ενώ ταδεύτερα για τη συλλογή µελιού. Τελευταία, προςαπλούστευση των διαδικασιών και ευκολία τωνχειρισµών, οι µελισσοκόµοι χρησιµοποιούν µόνο βαθιάπατώµατα. 
Αναφορικά µε τα πλαίσια, πιο συχνά
απαντώνται αυτά τύπου “Hoffman”, τα οποία έχουνσυγκεκριµένες διαστάσεις.
 Χωράνε 10 σε κάθε πάτωµα. 
Είναι σηµαντικό όλα τα πλαίσια να έχουν τι ίδιες
διαστάσεις για να γίνονται εύκολα οι διάφοροι χειρισµοί. 
Το εσωτερικό καπάκι βρίσκεται πάνω από το
τελευταίο πάτωµα και συνήθως έχει µια οπή για νααερίζεται η κυψέλη.
Καλύπτεται από το εξωτερικόκαπάκι  το οποίο περιβάλλεται από γαλβανισµένη
λαµαρίνα για προστασία από τη βροχή. 
Τελευταία, τοκαπάκι τύπου Αυστραλίας έχει αντικαταστήσει τοεσωτερικό και εξωτερικό καπάκι, έχοντας την ίδιαχρήση. 

-Βασιλικό διάφραγµα. Πρόκειται για ένα µεταλλικό ή πλαστικό πλέγµαµε συγκεκριµένα ανοίγµατα πλάτους 4,1 mm, από το οποίο διέρχονται οι εργάτριες, όχι όµως
η βασίλισσα και οι κηφήνες. 
Χρησιµοποιείται σε περίοδο τρύγου του µελιού, ώστε νααποµονώνουµε τη βασίλισσα από το µελιτοθάλαµο, το πάτωµα δηλαδή στο οποίο συλλέγεταιτο µέλι που θα τρυγήσουµε. 
Είναι σηµαντικό να µη γεννήσει η βασίλισσα σε πλαίσια ταοποία πρόκειται να τρυγηθούν, γι’ αυτό την αποµονώνουµε στο κάτω πάτωµα, µε τη βοήθειατου βασιλικού διαφράγµατος. 
Επειδή οι εργάτριες δυσκολεύονται να περάσουν από τοδιάφραγµα αυτό, καλό είναι στο δεύτερο πάτωµα όπου συλλέγεται το µέλι να υπάρχει µια
δεύτερη είσοδος γι ‘αυτές. 

Γυρεοπαγίδα. Όπως λέει και τα όνοµά της, είναι µια συσκευή συλλογής της γύρης
 Εφαρµόζεται στην είσοδο της κυψέλης και αφαιρεί τη γύρη από ταπόδια των συλλεκτριών όταν διέρχονται από αυτήν. 
Για να µπουν οι µέλισσες στην κυψέλη, 
διέρχονται από ένα διάφραγµα µε τρύπες, διαµετρήµατος περίπου 5 mm. Έτσι,37
στριµώχνονται για να περάσουν και οι σβώλοι της γύρης πέφτουν από τα πόδια τους.
 Απόκάτω υπάρχει µια θήκη όπου µαζεύεται η γύρη και αφαιρείται κατά διαστήµατα. 
Κατά µέσοόρο, συλλέγονται 200 g γύρης από κάθε µελίσσι. 
Η γυρεοπαγίδα µπορεί να είναι κατασκευασµένη από διάφορα υλικά, µε τις µεταλλικές
να διαρκούν περισσότερο. 
Μια καλή γυρεοπαγίδα µπορεί να συλλέξει ως και 50% της γύρηςπου φέρνουν οι µέλισσες. 
Αυτό σηµαίνει ότι µειώνεται η διαθέσιµη για το γόνο τουµελισσιού γύρη.
 Θα πρέπει, λοιπόν, κατά διαστήµατα (7-10 µέρες) να αφαιρείται ηγυρεοπαγίδα και να δίνεται η δυνατότητα στο µελίσσι να εκθρέψει περισσότερο γόνο. 
Γενικά, η συλλογή της γύρης έχει ως αποτέλεσµα τη µείωση της παραγωγής µελιού.

Καπνιστήρι. Είναι ένα κυλινδρικό
µεταλλικό κουτί, που πάνω του έχει
εφαρµοσµένη µια φυσούνα.
Στον πυθµένα καίγεται κάποιο υλικό πουπαράγει καπνό, και, µε το ρεύµα αέρα πουδηµιουργεί η φυσούνα, αυτός εφαρµόζεταιστις µέλισσες.
 Το καύσιµο υλικό πρέπει ναπαράγει άφθονο καπνό, χωρίς να ενοχλείτις µέλισσες.
 Μπορεί να είναι ξερέςπευκοβελόνες ή φύλλα άλλων κωνοφόρων, ρόκες καλαµποκιού, άχυρα κ.α. 
Τοκαπνιστήρι είναι κατασκευασµένο από
µέταλλο, συνήθως γαλβανισμένη λαμαρίνα η αλουµίνιο, επειδή είναιελαφρύ και ανθεκτικό. 
Θα έλεγε κανείς, ότι το καπνιστήρι είναι πολύ σηµαντικόµελισσοκοµικό εργαλείο. 
Ο καπνόςαποδιοργανώνει τις µέλισσες, καθώς τιςεµποδίζει να αντιληφθούν τη φεροµόνη
συναγερµού. 
Έτσι, ο µελισσοκόµος µπορείάνετα να κάνει τους χειρισµούς που θέλει. 

Εργαλείο κυψέλης ή ξέστρο. Πρόκειται για ένα σιδερένιο έλασµα, µε δύο άκρες
κοφτερές, η µια ίσια και άλλη συνεστραµµένη. Χρησιµοποιείται από τονµελισσοκόµο για να ανοίξει την κυψέλη, να βγάλει κάποιο πλαίσιο κατά την επιθεώρηση ήτον τρύγο, να καθαρίσει κάποιο πλαίσιο από πρόπολη ή τον πυθµένα της κυψέλης απόακαθαρσίες. 
Θα πρέπει να βάφεται σε ανοιχτά χρώµατα (κίτρινο, κόκκινο, µπλε), ώστε να µη
χάνεται ακόµα κι αν βρεθεί µέσα σε χόρτα.

Τροφοδότης. Με τους τροφοδότες, παρέχουµε στις µέλισσες σιρόπι όταν υπάρχει
έλλειψη τροφής. 
Υπάρχουν διάφοροι τύποι τροφοδοτών, από τους οποίους οι πιο σηµαντικοίείναι ο τροφοδότης πλαίσιο και ο τροφοδότης καπάκι. 
Ο τροφοδότης πλαίσιο έχει το µέγεθος πλαισίου και µπαίνει στην άκρη της κυψέλης. Συνήθως
είναι πλαστικός και εφοδιασµένος µε πλωτήρα για να µην πνίγονται οι µέλισσες. 
Οτροφοδότης καπάκι µπαίνει στη θέση του εσωτερικούκαπακιού. 
Οι µέλισσες βρίσκουν πρόσβαση προς το σιρόπι περνώντας από µια σχισµή στηνάκρη. 
Το πλεονέκτηµα αυτού του τροφοδότη είναι ότι µπορούµε να ταΐσουµε το µελίσσι
χωρίς να ανοίξουµε την κυψέλη. Επίσης, υπάρχει και ο τροφοδότης εισόδου ηχρήση του οποίου ενέχει τον κίνδυνο πρόκλησης λεηλασίας. 

Μελισσοκοµική στολή. Αποτελείται από τη µάσκα, τα γάντια και τη φόρµα. Η µάσκα
είναι απαραίτητη και χρησιµοποιείται πάντα, προστατεύοντας το πρόσωπο από επώδυνα
τσιµπήµατα.
 Συνήθως αποτελείται από ένα καπέλο και µαύρο τούλι από νάυλον. 
Τα γάντιαπροστατεύουν τα χέρια από τσιµπήµατα, αν και µπορεί το κεντρί κάποιες φορές να τα
διαπεράσει. Το κυριότερο είναι ότι κρατάνε καθαρά τα χέρια, κυρίως από την πρόπολη, ουσία
που δύσκολα βγαίνει από το δέρµα. 
Οι περισσότεροι µελισσοκόµοι δε χρησιµοποιούν γάντιαεπειδή δυσχεραίνουν τους διάφορους χειρισµούς. 
Η φόρµα είναι λευκού χρώµατος καικαλύπτει όλο το σώµα. 
Θα πρέπει να είναι ελαφριά και να φέρει λάστιχα στα άκρα, ώστε νακλείνουν καλά και να µην περνάνε µέσα οι µέλισσες. 

Μελισσοκοµική βούρτσα. Είναι µια απλή βούρτσα, µε µαλακές τρίχες, η οποία
χρησιµοποιείται για να αποµακρύνουµε τις µέλισσες από τα πλαίσια που πρόκειται να
τρυγηθούν. 

Μελιτοεξαγωγέας. Είναι ένα κυλινδρικό δοχείο σε συγκεκριµένες θέσειςτου οποίου τοποθετούνται τα απολεπισµένα πλαίσια µε το µέλι. 
Κατόπιν, δηµιουργείταιφυγόκεντρος δύναµη, η οποία αναγκάζει το µέλι να βγει από τις κηρήθρες. 
Το µέλισυγκεντρώνεται στον πυθµένα και µε µια κάνουλα βγαίνει έξω. 
Ο µελιτοεξαγωγέας είναι ηλεκτροκίνητος, ή χειροκίνητος.

Μαχαίρι απολεπισµού. Χρησιµοποιείται για να ξεσφραγίσει τις κηρήθρες πριν µπουν
στο µελιτοεξαγωγέα.
 Το µαχαίρι θερµαίνεται µε ζεστό νερό για να µπορέσει να απολεπίσει τοκερί. 
 Υπάρχουν µαχαίρια που έχουν αντίσταση και άλλα που θερµαίνονται µε ατµό. 

Ηλιακός κηροτήκτης. Είναι ένα ξύλινο ή μεταλλικό κουτί, σκεπασµένο µε κάλυµµα από διπλότζάµι.
 Είναι βαµµένος µε µαύρη µπογιά για να συγκεντρώνει περισσότερηακτινοβολία. 
Η κλίση του είναι τέτοια ώστε οι ακτίνες του ήλιου να πέφτουν κάθετα σε αυτόν. 
Μέσα σε αυτόν τοποθετούµε παλιές κηρήθρες και απολεπίσµατα για να λιώσουν. Η
θερµοκρασία εντός του κηροτήκτη µπορεί να φτάσει τους 90οC, ενώ το κερί λιώνει στους63οC. 
Το λιωµένο κερί περνάει από φίλτρο και συγκεντρώνεται σε ένα µικρό δοχείο, στο
κάτω µέρος.......

 #μελισσοκομία #μελισσοκόμος #μελί #αρχάριοςμελισσοκόμος #μελισσοκόμος2020 #melissokomia #melissokomos #meli #beekeeping #beekeeper #beekeepers #beehive #melissokomos2020

Νεότερη Παλαιότερη
1231

نموذج الاتصال