Αλλαγές στο καθεστώς των μικρών αποσταγματοποιών – Νέος συντελεστής ΕΦΚ


 

Οδηγίες για την εφαρμογή του νομικού και κανονιστικού πλαισίου, που διέπει το καθεστώς λειτουργίας των διήμερων μικρών αποσταγματοποιών

Σε 370 ευρώ ανά εκατόλιτρο άνυδρης αιθυλικής αλκοόλης ορίζεται ο νέος συντελεστή ειδικού φόρου κατανάλωσης στο προϊόν απόσταξης των διήμερων αποσταγματοποιών.

Η παραπάνω αλλαγή αναφέρεται σε εγκύκλιο της ΑΑΔΕ, με την οποία παρέχει οδηγίες για την εφαρμογή του νομικού και κανονιστικού πλαισίου, που διέπει το καθεστώς λειτουργίας των διήμερων μικρών αποσταγματοποιών.

Παράλληλα, προστέθηκαν νέες επιτρεπόμενες προς απόσταξη πρώτες ύλες από τους διήμερους μικρούς αποσταγματοποιούς, όπως οι οινοποιήσιμες ποικιλίες σταφυλιών και τα σύκα – απόσυκα, ενώ επήλθαν αλλαγές στα δικαιολογητικά που πρέπει να προσκομίζουν οι εν λόγω επιτηδευματίες προκειμένου για τη χορήγηση άδειας απόσταξης, καθώς και σε θέματα που αφορούν στη διάθεση – διακίνηση του παραγόμενου από αυτούς προϊόντος απόσταξης.

Οι αλλαγές αυτές που προβλέπονται σε εγκύκλιο της ΑΑΔΕ, εφαρμόζονται από την 1η Αυγούστου 2022. Παράλληλα, καταγράφεται το σύνολο των διαδικασιών για την εφαρμογή των σχετικών – με τους διήμερους μικρούς αποσταγματοποιούς – διατάξεων των νόμων 2960/2001 και 2969/2001.

Να σημειωθεί ότι οι οδηγίες αφορούν, τους διήμερους μικρούς αποσταγματοποιούς, τα πρόσωπα τα οποία κατέχουν άμβικες χωρητικότητας μέχρι 130 λίτρα για χρήση από τους εν λόγω παραγωγούς, καθώς και τις επιχειρήσεις που διακινούν και διαθέτουν το παραγόμενο από αυτούς προϊόν απόσταξης.

Επιπλέον αφορά τις τελωνειακές αρχές και τις Χημικές Υπηρεσίες της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων.

Δείτε αναλυτικά την εγκύκλιο της ΑΑΔΕ ΕΔΩ

in.gr

Νεότερη Παλαιότερη
1231

نموذج الاتصال