Το κυνήγι αγορών δεν είναι εύκολη υπόθεση, ούτε όμως κι ακατόρθωτη, για το ντόπιο μέλι


 Το µέλι παράγεται από τη φύση και δεν µπορεί να φτιαχτεί στο εργαστήριο. Με βάση αυτή τη γενική αρχή, τρία κορυφαία πανεπιστήµια της χώρας Γεωπονικό, Καποδιστριακό και Αριστοτέλειο µαζί µε φορείς του ∆ηµοσίου (ΕΛΓΟ-∆ήµητρα, ΕΦΕΤ, Γενικό Χηµείο του Κράτους) και του µελισσοκοµικού κλάδου αποτελούν την οµάδα κρούσης στην προσπάθεια του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης να µπει σε σωστό δρόµο η υπόθεση ελληνικό µέλι και να αποδώσει σε παραγωγούς και οικονοµία την υπεραξία που τους αναλογεί. Μάλιστα, τίθεται ως προτεραιότητα η θέσπιση ελληνικού σήµατος για τα προϊόντα µελιού και η επικράτησή του διεθνώς.

Η επιστηµονική οµάδα θα συνδράµει µε τα πρωτόκολλα αναλύσεων που θα πιστοποιούν την ελληνικότητα και ιχνηλασισµότητα, ενώ αρωγός στην αγορανοµική προσπάθεια θα είναι η Γενική Γραµµατεία Εµπορίου µέσω του ηλεκτρονικού Μητρώου και ελέγχου ισοζυγίου. «Θα καταβληθεί κάθε προσπάθεια για την ταχύτερη εφαρµογή µέτρων για την προστασία και ανάδειξη του ελληνικού µελιού µε βάση τη χρήση ερευνητικών δεδοµένων», διαβεβαίωσε σχετικά ο υφυπουργός Σίµος Κεδίκογλου κατά την πανηγυρική συνεδρίαση, µέσω τηλεδιάσκεψης, στα µέσα του καλοκαιριού της Οµάδας Εργασίας του ΥπΑΑΤ για το µέλι.

Έργο της Επιστηµονικής Οµάδας Εργασίας είναι:

  • Η εισήγηση αναγκαίων µέτρων για την προστασία και την ανάδειξη των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών του ελληνικού µελιού µε ερευνητικά δεδοµένα.
  • Η ανάδειξη της ποιότητας του ελληνικού µελιού και η καθιέρωση Ελληνικού Σήµατος για το µέλι.
  • Η προστασία και διαφύλαξη του εγχώριου γενετικού υλικού µελισσών.
  • Η επικαιροποίηση των χαρακτηριστικών των οκτώ κατηγοριών µελιού και συµπλήρωση των κατηγοριών ταυτοποίησης τύπων ελληνικού µελιού.
  • Η προστασία, ανάδειξη και κατοχύρωση της ταυτότητας των λοιπών ελληνικών προϊόντων κυψέλης.
  • Η εισήγηση για τη διαχείριση και προστασία της µελισσοκοµικής χλωρίδας-Μελισσοκοµικά Πάρκα.
  • Τα προβλήµατα νοθείας και παράνοµων ελληνοποιήσεων-Ισοζύγιο µελιού.

Σηµειωτέον, υπάρχουν περίπου 1.800.000 µελίσσια, και 24.000 µελισσοκοµικές µονάδες, µε ετήσια παραγωγή 15.000 τόνων. Η Ελλάδα καταλαµβάνει την πρώτη θέση σε πυκνότητα µελισσών και την 5η µε 6η θέση στην παραγωγή µελιού στην Ευρώπη.

Μεγάλος εισαγωγέας µελιού η Ευρώπη, µόλις 25.000 τόνοι οι εξαγωγές της το 2021

Το 2021, τα κράτη µέλη της ΕΕ εισήγαγαν 173.400 τόνους µελιού από χώρες εκτός ΕΕ αξίας 405,9 εκατ. ευρώ, ενώ µόλις 25.500 τόνοι εξήχθησαν από την ΕΕ εκτός ΕΕ. Οι εξαγωγές αυτές ανήλθαν σε 146,6 εκατ. ευρώ. Σε σύγκριση µε το 2016, οι εισαγωγές µελιού από χώρες εκτός ΕΕ αυξήθηκαν κατά 7% σε βάρος, ενώ οι εξαγωγές της ΕΕ σε χώρες εκτός ΕΕ µειώθηκαν κατά 10%. Το 2021, στη Γερµανία εισήχθησαν 51.900 τόνοι µελιού από κράτη εκτός ΕΕ (30% των συνολικών εισαγωγών εκτός ΕΕ), καθιστώντας τη τον µεγαλύτερο εισαγωγέα µελιού στην ΕΕ από χώρες εκτός ΕΕ, µπροστά από την Πολωνία (32.200 τόνοι, 19%), ακολουθούµενη από το Βέλγιο (25.600 τόνους, 15%), την Ισπανία (14.500 τόνους, 8%) και την Πορτογαλία (7 100 τόνοι, 4%).

Οι εισαγωγές µελιού από χώρες εκτός ΕΕ το 2021 προέρχονταν κυρίως από την Ουκρανία (53.800 τόνοι ή το 31% των συνολικών εισαγωγών εκτός ΕΕ).

Πηγή https://www.agronews.gr

Νεότερη Παλαιότερη
1231

نموذج الاتصال