Μια νέα τεχνική για να καθυστερήσουμε την ωρίμανση των σταφυλιών έως ότου φτάσουμε σε μια πιο δροσερή περίοδο

 Μια από τις σημαντικότερες επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής, είναι η συνεχώς πρωιμότερη περίοδος συγκομιδής, με αποτέλεσμα την ανισορροπία των συστατικών στο σταφύλιΓια να αντιμετωπιστεί η συγκεκριμένη επίπτωση, μελετήθηκε μια τεχνική η οποία μπορεί να καθυστερήσει την ωρίμανση των σταφυλιών για περισσότερο από δύο μήνες. Τα αμπέλια μετά από αυτήν τη χρονική μετατόπιση της ωρίμανσης, μπορούν να παράγουν σταφύλια με χαμηλότερο pH, υψηλότερη οξύτητα και μεγαλύτερες συγκεντρώσεις ανθοκυανών.

μελετήθηκε μια τεχνική η οποία μπορεί να καθυστερήσει την ωρίμανση των σταφυλιών για περισσότερο από δύο μήνες

Διαθέσιμες τεχνικές διαχείρισης

Κάποιες από τις τεχνικές που έχουν προταθεί για να καθυστερήσει η ωρίμανση μέχρι οι συνθήκες να γίνουν ψυχρότερες και να αποκατασταθεί η αναλογία ανθοκυανινών/σακχάρων είναι το όψιμο κλάδεμα, η αφαίρεση των φύλλων της κορυφής, το ελαφρύ ή ελάχιστο κλάδεμα (light or minimal pruning), η εφαρμογή ενώσεων που μειώνουν τη διαπνοή και το όψιμο κορυφολόγημα (shoot trimming). Κάθε μια από αυτές τις τεχνικές μπορεί να καθυστερήσει τον τρύγο κατά 10 – 15 ημέρες ενώ ο συνδυασμός τους μπορεί να καθυστερήσει τον τρύγο για 15 – 45 ημέρες. Σε εξαιρετικά θερμές περιοχές όπου συγκομίζονται πρώιμες ποικιλίες, η καθυστέρηση ωρίμανσης κατά περίπου ενάμιση μήνα δεν είναι αρκετή ώστε ο τρύγος να γίνει σε χαμηλότερες θερμοκρασίες και θα πρέπει να καθυστερήσει κατά δύο έως τρεις μήνες, κάτι που δεν είναι εφικτό με τις παραπάνω τεχνικές.

Τεχνικές για την “αναγέννηση” της αμπέλου

Για να καθυστερήσει η ωρίμανση κατά δύο με τρεις μήνες, προτείνεται το κόψιμο των αναπτυσσόμενων βλαστών σε έναν συγκεκριμένο αριθμό κόμβων που ποικίλει, η αφαίρεση των πλευρικών (μεσοκάρδιων) βλαστών, των φύλλων και των αρχικών βοστρύχων, ώστε να αναγκαστεί το φυτό σε επανέκπτυξη οφθαλμών και ανάπτυξη των βλαστών από την αρχή.

Καθυστέρηση της ωρίμανσης

Όταν η συγκεκριμένη τεχνική εφαρμόζεται λίγο πριν από το στάδιο της άνθισης, η ωρίμανση των σταφυλιών, μετατοπίζεται περισσότερο από ένα μήναΣτην περίπτωση που εφαρμοστεί μετά την ανθοφορία η ωρίμανση μπορεί να μετατοπιστεί περισσότερο από δύο μήνες.

Σύσταση των ραγών

Τα αμπέλια που εξαναγκάζονται σε καθυστέρηση της ωρίμανσης, παράγουν ράγες μικρότερου μεγέθους, με υψηλότερη οξύτητα και περισσότερες ανθοκυανίνες από τα αμπέλια που ωριμάζουν χωρίς τη συγκεκριμένη παρέμβαση.

Μείωση απόδοσης

Παρότι οι βλαστοί αναπτύσσονται κανονικά ο αριθμός και το βάρος των σταφυλιών είναι μειωμένα.

Όταν κόβονται (μειώνονται) οι βλαστοί, ο αριθμός των κόμβων που θα πρέπει να αφήνονται θα πρέπει να είναι περισσότεροι από δύο ανά βλαστό εάν το φυτό έχει τάση για ανάπτυξη περισσότερων από δύο οφθαλμούς. Η μελλοντική έρευνα για αυτήν την τεχνική θα πρέπει να επικεντρωθεί στη βελτίωση της απόδοσης. Επιπλέον, θα ήταν ενδιαφέρον να εφαρμοστεί αυτή η τεχνική σε διαφορετικές ποικιλίες και σε άλλες συνθήκες καλλιέργειας, για να προσδιοριστεί ο βέλτιστος χρόνος παρέμβασης και ο βέλτιστος αριθμός κόμβων που πρέπει να αφεθούν για να επιτευχθεί και η επιθυμητή απόδοση.

Πηγή - oinologia.gr

Νεότερη Παλαιότερη
1231

نموذج الاتصال