Ψηφιοποιούνται οι μελισσοκόμοι: Έναρξη για τον ατομική ψηφιακή ταυτότητα επαγγελματία


 

Ακόμη ένα βήμα προς την πλήρη ψηφιοποίηση των υπηρεσιών που αφορούν στον κλάδο της ελληνικής μελισσοκομίας έγινε πραγματικότητα πριν από λίγες ώρες, με την παράδοση της πρώτης ατομικής ψηφιακής μελισσοκομικής ταυτότητας στον πρόεδρο της Ομοσπονδίας Μελισσοκομικών Συλλόγων Ελλάδος (Ο.Μ.Σ.Ε.) Αναστάσιο Ποντίκη από τον Υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων Σίμο Κεδίκογλου, επικυρώνοντας μια διαδικασία μηνών.

Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά, η μελισσοκομική ταυτότητα αποτελεί επίσημο κρατικό έγγραφο, το οποίο σε συνδυασμό με την επίδειξη του Αστυνομικού Δελτίου Ταυτότητας ή του Διαβατηρίου του κατόχου της, αποτελεί απόδειξη των στοιχείων που είναι εκτυπωμένα σε φυσική μορφή στο σώμα της, καθώς επίσης και των στοιχείων τα οποία τηρούνται σε ψηφιακή μορφή και ανακτώνται από το Εθνικό Ηλεκτρονικό Μελισσοκομικό Μητρώο, μέσω υπηρεσιών διαλειτουργικότητας, διά της ανάγνωσης ειδικού γραμμωτού κώδικα δύο διαστάσεων «γρήγορης ανταπόκρισης» (Quick Response Code ή κωδικός «QR»), ο οποίος είναι εκτυπωμένος στην οπίσθια όψη αυτής και είναι μοναδικός για κάθε ενεργό μελισσοκόμο.

Ο μοναδικός κωδικός «QR» του κάθε ενεργού μελισσοκόμου παραπέμπει σε έναν σύνδεσμο με κατεύθυνση προς τον εξυπηρετητή, ο οποίος ελέγχει και επιστρέφει τις ζητούμενες πληροφορίες στον χρήστη – ελεγκτή.

Υπενθυμίζεται ότι πρόκειται για μια διαδικασία που είχε ξεκινήσει από τον περασμένο Μάρτιο. Ο τύπος της ατομικής μελισσοκομικής ταυτότητας, τα στοιχεία που αυτή περιέχει, η μορφή τήρησης των στοιχείων αυτών, οι αρμόδιες αρχές και οι διαδικασίες έκδοσης, ανανέωσης, ενημέρωσης και διασύνδεσής της με το Εθνικό Ηλεκτρονικό Μελισσοκομικό Μητρώο ή μητρώα άλλων υπηρεσιών καθορίζονται με απόφαση του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, η οποία δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η ατομική ψηφιακή μελισσοκομική ταυτότητα χορηγείται σε κάθε ενεργό μελισσοκόμο, ο οποίος εγγράφεται στο Εθνικό Ηλεκτρονικό Μελισσοκομικό Μητρώο. Η μελισσοκομική ταυτότητα και τα στοιχεία του κάθε ενεργού μελισσοκόμου, χρησιμοποιούνται σε περιπτώσεις ελέγχου και λαμβάνονται υπόψη όποτε κριθεί απαραίτητο, από τις αρμόδιες ελεγκτικές δομές του ΥpΑΑΤ, των συναρμόδιων υπουργείων και Ανεξάρτητων Αρχών, τον ΕΦΕΤ, τον ΕΛΓΟ – Δήμητρα, την Ελληνική Αστυνομία, την Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας και κάθε άλλη αρμόδια ελεγκτική δομή ή αρχή, στις ακόλουθες περιπτώσεις:
• για τη διαπίστωση της ισχύος των προνομίων του ενεργού μελισσοκόμου,
• για την παρακολούθηση και έλεγχο των μετακινήσεων των κυψελών των μελισσοκόμων που ασκούν νομαδική μελισσοκομία και την προσβασιμότητα στις κυψέλες,
• για την εξακρίβωση των στοιχείων των μελισσοκόμων κατά τη διάρκεια διακίνησης ή/και εμπορίας μελισσοκομικών προϊόντων παραγωγής τους, αναπαραγωγικού υλικού ή παραφυάδων παραγωγής τους, κατά τη μεταφορά μελισσοκομικού υλικού – εξοπλισμού ή κενών κυψελών και εν γένει κατά τη διάρκεια των μελισσοκομικών χειρισμών,
• για τον περιορισμό, την πρόληψη και την αντιμετώπιση κρουσμάτων μελισσοκλοπής,
• για την προσβασιμότητα των μελισσοκόμων στις κυψέλες τους, σε εξαιρετικές περιστάσεις, όπως έντονα καιρικά φαινόμενα ή πυρκαγιές,
• σε κάθε άλλη περίπτωση που κρίνεται απαραίτητο.

Η υποβολή αίτησης εγγραφής στο Εθνικό Ηλεκτρονικό Μελισσοκομικό Μητρώο, επέχει θέση αίτησης έκδοσης και χορήγησης μελισσοκομικής ταυτότητας. Με την ολοκλήρωση των διαδικασιών και την απόκτηση της ιδιότητας του ενεργού μελισσοκόμου, εκδίδεται και χορηγείται η μελισσοκομική ταυτότητα στον ενδιαφερόμενο, χωρίς περαιτέρω ενέργειες εκ μέρους του και χωρίς οικονομική του επιβάρυνση.
Εάν ο ενεργός μελισσοκόμος είναι φυσικό πρόσωπο, στη μελισσοκομική του ταυτότητα αναγράφονται τα στοιχεία ταυτοποίησης και εκτυπώνεται η φωτογραφία του ιδίου.

Εάν ο ενεργός μελισσοκόμος είναι νομικό πρόσωπο, στη μελισσοκομική ταυτότητα εκτυπώνονται η επωνυμία του νομικού προσώπου και τα στοιχεία ταυτοποίησης και η φωτογραφία του «υπεύθυνου μελισσοκομείου», ο οποίος ορίζεται από το νομικό πρόσωπο με σχετική αίτηση. Ως «υπεύθυνος μελισσοκομείου» μπορεί να οριστεί φυσικό πρόσωπο με πλήρη ικανότητα προς δικαιοπραξία στην Ελλάδα.

Πηγή https://www.businessnews.gr


Νεότερη Παλαιότερη
1231

نموذج الاتصال