Τι είναι ο ατταπουλγίτης και ποια η χρήση του στα φυτά

 


Πολλές φορές το έδαφος που έχουμε στον κήπο μας δεν παρουσιάζει τις ιδανικές ιδιότητες που απαιτούνται ώστε να έχουμε της καλύτερη δυνατή απόδοση. Ένα βιολογικός τρόπος για να βοηθήσουμε το έδαφος ώστε να αποκτήσει τις επιθυμητές ιδιότητες είναι η χρήση του ατταπουλγίτη.

Ο ατταπουλγίτης είναι ένα σπάνιο ορυκτό, που χαρακτηρίζεται από ιδιαίτερα μεγάλη ικανότητα προσρόφησης νερού, το οποίο αποδίδει στη ρίζα του φυτού όταν επικρατούν ξηροθερμικές συνθήκες
Λόγω του ότι έχει πολύ μικροσκοπικό πορώδες, έχει τη δυνατότητα να συγκρατεί το νερό έως και 180% με 200 %. Για τον λόγο αυτό, ο ατταπουλγίτης είναι πολύ χρήσιμος για το ριζικό σύστημα όλων των φυτών και δέντρων, στα οποία αν ενσωματωθεί στο έδαφος μπορεί να προσφέρει αρκετά πλεονεκτήματα σε μεγάλο βαθμό.
Παρακάτω, θα δούμε κάποια από τα βασικά πλεονεκτήματα που μπορεί να προσφέρει ο ατταπουλγίτης στο ριζικό σύστημα των δέντρων και των φυτών.

Πλεονεκτήματα Ατταπουλγίτη στην εδαφοβελτίωση

 • Μεγάλη συγκράτηση του νερού ακόμη και σε συνθήκες υψηλής θερμοκρασίας.
 • Βοηθάει στην ανάπτυξη βαθύτερης ρίζας των φυτών.
 • Βελτιώνει την ανάκτηση του ριζικού συστήματος κατά την μεταφύτευση.
 • Αποδέσμευση όλων των θρεπτικών στοιχείων στην ποσότητα και στον χρόνο που τα χρειάζεται κάθε φυτό, ακόμη και σε κάλιο, φώσφορο και ιχνοστοιχεία.
 • Ιδανικό αερισμό του εδάφους ακόμα και όταν υπάρχει πολύ νερό, το οποίο δεσμεύεται από το ορυκτό, αερίζοντας έτσι το έδαφος.
 • Ρυθμίζει την υγρασία του εδάφους κατά τη διάρκεια ξηρών και υγρών περιόδων.
 • Παρέχει μεγάλη βοήθεια ως προς τον καθαρισμό επιβαρυμένων εδαφών από παλαιότερη λίπανση, βαρέα μέταλλα κλπ.
 • Μπορεί να βοηθήσει τα φυτά και τα δέντρα σε εδάφη με αλκαλικότητα καθώς και σε προβλήματα που προκαλούνται από άλατα στο νερό ή στο έδαφος.
 • Μειώνει την συρρίκνωση του εδαφικού υποστρώματος μεταξύ των κύκλων ποτίσματος.
Ο ατταπουλγίτης μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε όλα τα στάδια ανάπτυξης όλων των καλλιεργειών. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί επίσης σε σπορεία, σε ανάμιξη με φυτοχώματα και τύρφη.

Μεγέθη ατταπουλγίτη

Τα μεγέθη που προορίζονται για εδαφοβελτίωση είναι τα μεσαίας, και τα χονδρής κοκκομετρίας. Ο ατταπουλγίτης μπορεί να χρησιμοποιηθεί επίσης και σε μορφή πούδρας.


Ενσωμάτωση στο έδαφος

Η ενσωμάτωση που θα γίνει στα φυτά θα βοηθήσει περίπου για 4 με 5 χρόνια, ενώ στα δέντρα μπορεί να ξεπεράσει και τα δέκα έτη.
Ο ατταπουλγίτης παρέχει μεγάλη χρησιμότητα όταν προστεθεί στο μείγμα της κοπριάς που θα φτιαχτεί για τα νέα φυτά, βοηθώντας τα να αναπτύξουν πιο δυνατό και υγιές ριζικό σύστημα. Αναμειγνύουμε 2 με 3 κιλά ατταπουλγίτη ανά 40-60 λίτρα κοπριάς.
 • Σε νέα φυτά και δέντρα ενσωματώνουμε τον ατταπουλγίτη στον λάκκο φύτευσης μαζί με το χώμα ή την κοπριά.
 • Σε γραμμική φύτευση ενσωματώνεται στην γραμμή πριν από την φύτευση.
 • Σε ήδη φυτεμένα δέντρα ή φυτά το σκορπάμε περιμετρικά και το σκαλίζουμε κι αν δεν υπάρχει αυτή η δυνατότητα γίνεται μερική ενσωμάτωση από το πότισμα ή από το βρόχινο νερό, μέσω των οποίων θα κατεβεί σταδιακά στη ρίζα. Επίσης μπορούμε να ενσωματώσουμε ατταπουλγίτη σε μορφή πούδρας στο νερό με το οποίο θα ποτίσουμε τα φυτά μέσω λιπαντήρα ή ποτιστηριού κλπ.
Μηχανισμός δράσης
Με την χρήση ατταπουλγίτη, επιτυγχάνονται ιδανικές συνθήκες αερισμού του εδάφους, μέσω της αύξησης του πορώδους του, βοηθώντας έτσι την βαθύτερη διείσδυση της ρίζας, ενώ παράλληλα αυξάνεται η ικανότητα συγκράτησης υγρασίας στο έδαφος μειώνοντας πολύ σημαντικά την κατανάλωση νερού.
Ο ατταπουλγίτης έχει την ιδιότητα να προσροφά το πλεονάζον άζωτο, κάλιο, φωσφόρο και ιχνοστοιχεία από τις λιπάνσεις και το έδαφος και να τα αποδίδει εκ των υστέρων, μέσω μηχανισμού βραδείας αποδέσμευσης στο έδαφος/φυτό, επιμηκύνοντας το χρόνο δράσης τους, ενώ περιέχουν φυσικό σίδηρο που αποτρέπει τις χλωρώσεις, ενισχύοντας το έντονο πράσινο χρώμα των φύλλων.
Ο ατταπουλγίτης συνιστάται σε όλα τα στάδια ανάπτυξης των καλλιεργειών όπως: λαχανικά, καρποφόρα δένδρα, καλλωπιστικά φυτά, βότανα και υπερτροφές. Ο ατταπουλγίτης μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε σπορεία, σε ανάμιξη με φυτοχώματα και τύρφες.
Γενικά χαρακτηριστικά της χρήσης του ατταπουλγίτη στη γεωργία 
 • 100% φυσικό ΕΛΛΗΝΙΚΟ προϊόν
 • Πορώδης, κοκκώδης άργιλος με χαμηλή περιεκτικότητα σε σκόνη
 • Επιτυγχάνει καλύτερο αερισμό του εδάφους αυξάνοντας το πορώδες του
 • Βοηθάει στην ανάπτυξη βαθύτερης ρίζας των φυτών
 • Βελτιώνει την ανάκτηση του ριζικού συστήματος κατά την μεταφύτευση
 • Μειώνει τη συμπίεση του εδάφους
 • Αυξάνει την ικανότητα συγκράτησης υγρασίας του εδάφους μειώνοντας σημαντικά τη χρήση νερού
 • Ρυθμίζει την υγρασία του εδάφους κατά τη διάρκεια ξηρών και υγρών περιόδων
 • Μειώνει την υδροφοβικότητα των ξηρών εδαφών
 • Μειώνει την συρρίκνωση του εδάφους μεταξύ των κύκλων ποτίσματος
 • Προσροφά και αποδεσμεύει σταδιακά το πλεονάζον άζωτο, κάλιο, φωσφόρο και ιχνοστοιχεία
 • Αυξάνει τη συγκράτηση θρεπτικών ουσιών

Ποσότητες εφαρμοφής

Οι ποσότητες εφαρμογής ποικίλουν ανάλογα με την κοκκομετρία του ατταπουλγίτη, αλλά και την περιεκτικότητα του εδάφους σε οργανική ουσία. Όσο πιο λεπτόκοκκο το υλικό, τόσο λιγότερη ποσότητα χρειάζεται.
Σε βαριές καλλιέργειες, συνιστάται η χρήση χοντρόκοκκου υλικού. Είναι προτιμότερο να εφαρμοστεί πριν τη φύτευση των πολυετών καλλιεργειών, δεν θα δημιουργηθούν επιπλοκές όμως αν εφαρμοστεί και στην πορεία.

Δοσολογία ατταπουλγίτη ανά είδος φυτού

Σε όλα τα φυτά και λουλούδια η ποσότητα που συνιστάται είναι τα 100 γραμμάρια ανά φυτό στο έδαφος ή στη γλάστρα αναμεμειγμένο με κοπριά ή χώμα. Στα θαμνώδη φυτά συνιστάται 300 με 400 γραμμάρια ανά φυτό. Στα δέντρα 400 με 500 γραμμάρια στον λάκκο φύτευσης και στα μεγάλα δέντρα 2 - 3 κιλά ανάλογα με το μέγεθος τους. Εφόσον προστεθεί περισσότερη ποσότητα δεν θα υπάρξει κάποιο πρόβλημα στα φυτά, αντιθέτως τα οφέλη θα είναι πολλαπλάσια σε συνάρτηση με το επιπλέον ορυκτό. Αυτό επομένως βοηθάει πολύ σε ξερικά εδάφη στα οποία μπορεί ο καθένας να βάλει την ποσότητα που έχει ανάγκη το κάθε φυτό.
Πηγή - gardentalk.grgeoanthos.gr
Νεότερη Παλαιότερη
1231

نموذج الاتصال