Η Κρήτη προστατεύει το τοπικό μέλι – Συνεργασία με το Πολυτεχνείο


 

Η Επιστημονική μεθοδολογία για την ακτινογραφία του μελιού και την ανάδειξη της γεωγραφικής και βοτανικής του προέλευσης

Στην προστασία και ανάδειξη της ποιότητας του μελιού, προχωρά η Περιφέρεια Κρήτης μέσω προγραμματικής σύμβασης με το Πολυτεχνείο Κρήτης.

Η σύμβαση, το περιεχόμενο της οποίας παρουσίασε το ΑΠΕ -ΜΠΕ, έχει τίτλο «Ερευνητικό πρόγραμμα για την ανάδειξη και διαφοροποίηση της γεωγραφικής και βοτανικής προέλευσης δειγμάτων μελιού νομού Χανίων».

Ο σκοπός του έργου

Σκοπός του έργου είναι η ανάδειξη και η διαφύλαξη της ποιότητας και της μοναδικότητας του μελιού που παράγεται στον νομό Χανίων, με τη βοήθεια σύγχρονων μελετών των χημικών χαρακτηριστικών του μελιού, συμβάλλοντας έτσι στη στήριξη των μελισσοκόμων της τοπικής κοινωνίας, σε μια εποχή που ο τομέας αυτός βάλλεται ιδιαίτερα από θέματα νοθείας και ελληνοποιήσεις προϊόντων. Στο ερευνητικό αυτό έργο θα αναλυθούν 100 δείγματα μονοποικιλιακού μελιού (θυμαρίσιο) από μελισσοπαραγωγούς του νομού Χανίων προκειμένου να γίνει αποτίμηση του προφίλ των δειγμάτων. Το τελευταίο περιλαμβάνει τις ουσίες που συντελούν στο αποτύπωμα του μελιού αλλά και συνεισφέρουν στο άρωμα αυτού (άρα και στην προτίμηση των καταναλωτών). Οι μελέτες αυτές αναμένονται να προσδιορίσουν για πρώτη φορά το πτητικό αποτύπωμα βοτανικής και γεωγραφικής προέλευσης θυμαρίσιου μελιού που παράγεται στο νομό Χανίων.

Όπως δηλώνει στο ΑΠΕ -ΜΠΕ ο αντιπεριφερειάρχης Επιχειρηματικότητας, Εμπορίου Καινοτομίας και Κοινωνικής Οικονομίας Αντώνης Παπαδεράκης «η Περιφέρεια προχωρεί στη χρηματοδότηση αυτής της ερευνητικής δράσης που υλοποιείται από το Εργαστήριο της κ. Ελιάς Ψυλλάκη, που είναι και η επιστημονική υπεύθυνη του έργου από την πλευρά, του Πολυτεχνείου Κρήτης.

Το συγκεκριμένο έργο είναι σημαντικό καθώς θα συμβάλλει σημαντικά στην ανάδειξη των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών του χανιώτικου και κρητικού μελιού με στόχο την καλύτερη πιστοποίηση και προώθηση προς όφελος και των τοπικών παραγωγών».

Σύμφωνα με τον κ. Παπαδεράκη ακόμα ένα θέμα που διερευνά το συγκεκριμένο έργο είναι και το ζήτημα της νοθείας του λαδιού. Για το θέμα αυτό υπάρχει ήδη συνεργασία με το ΜΑΙΧ.

«Επιδίωξη μας ως Περιφέρεια είναι η συνεργασία με τα ακαδημαϊκά και ερευνητικά ιδρύματα της Κρήτης σε σημαντικές δράσεις», τονίζει ο κ. Παπαδεράκης.

Η μεθοδολογία με τη «γλώσσα» της επιστήμης

Ο προσδιορισμός θα γίνει με τη χρήση ενόργανης ανάλυσης και την εφαρμογή σύγχρονων χημειομετρικών εργαλείων. Πιο συγκεκριμένα η ενόργανη ανάλυση θα επιτευχθεί με χρήση αέριας χρωματογραφίας συζευγμένης με φασματομετρία μάζας (GC/MS), ενώ η εκχύλιση θα γίνει με την τεχνική της μικροεκχύλισης στερεάς φάσης, Solid Phase Microextraction υπό συνθήκες κενού και κανονικής ατμοσφαιρικής πίεσης. Με χρήση της ίδιας μεθοδολογίας θα αναλυθούν επίσης 40 δείγματα θυμαρίσιου μελιού από μελισσοπαραγωγούς άλλων περιοχών της Ελλάδας προκειμένου να προσδιοριστεί η διακύμανση του πτητικού προφίλ σύμφωνα με τη γεωμορφολογία της Ελλάδας, τη χλωρίδα αλλά και τις κλιματικές συνθήκες που επικρατούν. Τέλος, θα αναλυθούν με την ίδια μεθοδολογία 20 δείγματα ευρέως διαθέσιμων εμπορικών προϊόντων θυμαρίσιου μελιού για να διερευνηθούν οι μεταβολές στην ποιότητα σε σχέση με προϊόντα που προέρχονται από μέλισσα. Η μελισσοκομία αποτελεί ένα δυναμικό κλάδο της ελληνικής ζωικής παραγωγής.

Η «ακτινογραφία» του μελιού

Με βάση την ελληνική νομοθεσία, η βοτανική προέλευση μπορεί να αποδοθεί για οκτώ κατηγορίες αμιγών μελιών: πεύκου, ελάτου, θυμαριού, πορτοκαλιάς, ερείκης, καστανιάς, βαμβακιού και ηλίανθου. Προβλήματα όμως, εμφανίζονται αρκετές φορές όταν γίνεται αποκλειστική χρήση του ποσοστού των χαρακτηριστικών γυρεόκοκκων, κάνοντας αναγκαία την επικαιροποίηση των προδιαγραφών των ταυτοποιημένων αμιγών κατηγοριών μελιού και την εύρεση νέων μεθοδολογιών για τον καθορισμό της βοτανικής και γεωγραφικής ταυτότητάς τους.

Η συνεργασία Περιφέρειας – Πολυτεχνείου

Η Περιφέρεια Κρήτης (κύριος του Έργου), στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της και του αναπτυξιακού της ρόλου, προσπαθεί να προστατεύσει και να διαφυλάξει τη βοτανική και γεωγραφική ταυτότητα των μελιών που προέρχονται από την γεωγραφική περιοχή του νομού Χανίων. Ωστόσο, δεν διαθέτει το απαραίτητο τεχνικό – επιστημονικό προσωπικό με ειδική τεχνογνωσία – εμπειρία για την υλοποίηση του υπόψη ερευνητικού έργου.

Το Πολυτεχνείο Κρήτης (Φορέας Υλοποίησης) διαθέτει την απαιτούμενη τεχνογνωσία, την εμπειρία και το κατάλληλο επιστημονικό προσωπικό για τη διενέργεια του ερευνητικού προγράμματος.

Σημαντικό ρόλο στη δράση διαδραματίζει και η Διεύθυνση Αγροτικής Ανάπτυξης της ΠΕ Χανίων. Στο πλαίσιο της υλοποίησης της συγκεκριμένης δράσης συστήνεται και κοινή επιτροπή παρακολούθησης.

Πηγή https://cibum.gr

Νεότερη Παλαιότερη
1231

نموذج الاتصال