Μέθοδοι απολύμανσης κυψέλης

 Μέθοδοι απολύμανσης κυψέλης 

Έκθεση σε θερμοκρασία

  • 24 ώρες  στους   49°C :καταστρέφει σπόρια νοσεμίασης
  • και 2-3 ώρες στους 110°C  ή  60-90 λεπτά  στους  140°C :καταστρέφει σπόρια Αμερικάνικης σηψιγονίας στο κερί
  • 15 λεπτά στους  60°C :καταστρέφει  βλαστικές μορφές της Αμερικάνικης σηψιγονίας
  • 48 ώρες στους -(μείον) 20°C :καταστρέφονται όλα τα  εξελικτικά στάδια  του  κηρόσκορου

Καυστική σόδα

  • Καυστική σόδα  διαλυμένη 1%  σε χλιαρό νερό για  15  λεπτά κάνει γενική απολύμανση 
  • 3-5% σε ζεστό νερό για  15  λεπτά απολυμαίνει κυψέλες και  πλαίσια  μολυσμένα προσβλημένα από  Αμερικάνικη  Σηψιγονία,Νοσεμίαση κ.λ.π..

Ανοιχτή φλόγα  

Με φλόγιστρο, ελεγχόμενο, σε ξύλινα μέρη της  κυψέλης, αλλά και σε παλαιά  πλαίσια  με  κηρήθρες καταστρέφει παθογόνους μικροοργανισμούς, αυγά κηρόσκορου και μύκητες.

 Οξικό οξύ

Οξικό οξύ σε διάλυμα 80% και ποσότητα 100ml σε πιάτο επάνω σε κάθε πάτωμα καταστρέφει σπόρια  νοσεμίασης, Αμερικάνικηης Σηψιγονίας και  εξελικτικά στάδια του κηρόσκορου

Φορμικό οξύ

Φορμικό οξύ σε διάλυμα 85% και  ποσότητα 80ml  καταστρέφει σπόρια νοσεμίασης, Αμερικάνικης Σηψιγονίας και τα εξελικτικά στάδια του κηρόσκορου

Λιωμένο κερί

Λιωμένο κερί παραφίνης στους 150-160°C  και με εμβάπτιση σ΄αυτό των ξύλινων μελισσοκομικών  αντικειμάνων, καταστρέφει όλους τους παθογόνους  οργανισμούς

Βραστό νερό

Βραστό νερό  για  20λεπτη εμβάπτιση σε αυτό, απολυμαίνει πλαστικούς τροφοδότες, μελιτοεξαγωγείς, δοχεία κ.λ.π.


Νεότερη Παλαιότερη
1231

نموذج الاتصال