Αγορά φορτηγού, κυψέλες και αποθήκη επιδοτούν τα Σχέδια Βελτίωσης στους μελισσοκόμους


 

Να αγοράσουν φορτηγό, νέες κυψέλες, µελιτοεξαγωγείς και να κατασκευάσουν χώρο εξαγωγής µελιού και αποθήκες ώστε να δηµιουργήσουν µία σύγχρονη ολοκληρωµένη µονάδα, µπορούν µέσω των νέων Σχεδίων Βελτίωσης οι µελισσοκόµοι

Για να κάνουν αίτηση ένταξης στο πρόγραµµα θα πρέπει οι ενδιαφερόµενοι να έχουν στην κατοχή τους τουλάχιστον 109 κυψέλες όπως ορίζει το θεσµικό πλαίσιο (υπό διαβούλευση), κάτι που οι νέοι µελισσοκόµοι του 2021 έχουν ήδη εξασφαλίσει καθώς ήταν όρος ένταξης στους Νέους Αγρότες.

Αναφορικά µε τις δαπάνες για µελισσοκοµικό εξοπλισµό, το θεσµικό πλαίσιο αναφέρει τα εξής:

-  Μελισσοκοµικές εγκαταστάσεις όπως χώρος εξαγωγής µελιού και αποθήκες.

-  Μελιτοεξαγωγείς.

-  Αγορά καινούργιου φορτηγού αυτοκινήτου για τη µεταφορά κυψελών (µελισσοκοµικό φορτηγό). Απαιτείται η κατοχή άνω των 200 µελισσοσµηνών.

-  Αγορά κυψέλης. Η δαπάνη δεν µπορεί να υπερβαίνει τα 35 ευρώ. Η πλήρης κυψέλη αποτελείται σωρευτικά:

α) εµβρυοθάλαµο τύπου standard (10 ή 8 πλαισίων), από ξύλο ή κόντρα πλακέ, µε σταθερή ή κινητή βάση,

β) καπάκι τύπου standard ή Αυστραλίας,

γ) τα αντίστοιχα πλαίσια,

δ) συνδετήρες για το καπάκι και

ε) συνδετήρες για την κινητή βάση (εφόσον η κυψέλη διαθέτει κινητή βάση).

Η ένταση ενίσχυσης ορίζεται στο 60% για νέους αγρότες και ορεινές περιοχές στην ηπειρωτική χώρα και Κρήτη, και για τους λοιπούς γεωργούς και τις µειονεκτικές στο 50%, σύµφωνα µε τον πίνακα ενισχύσεων των υπό διαβούλευση Σχεδίων Βελτίωσης. Εξαίρεση αποτελούν τα µικρά νησιά του Αιγαίου Πελάγους που προβλέπεται επιδότηση οριζόντια 70-80% για όλες τις κατηγορίες δικαιούχων και η Αττική όπου προβλέπονται ποσοστά 50% για νέους και ορεινές και 40% για τους υπόλοιπους.

Τα παραπάνω αναφέρονται στο θεσµικό πλαίσιο των Σχεδίων Βελτίωσης που τέθηκε σε διαβούλευση αρχές Γενάρη. Στην τελική προκήρυξη (εκτιµάται τέλη Φεβρουαρίου) τα παραπάνω ενδέχεται να αλλάξουν.

(Γιώργος Κοντονής - agronews.gr)

Νεότερη Παλαιότερη
1231

نموذج الاتصال