Χορηγίες μέχρι και €5000 για την Οικονομία της Μέλισσας από το ΚΕΒΕ


 

Το ποσό χορηγίας κυμαίνεται από €2,000 - €5,000.

Σχέδιο χορηγιών που αφορά την ανάπτυξη της Οικονομίας της Μέλισσας με χορηγίες που φτάνουν μέχρι και τις €5000 ανακοίνωσε το Κυπριακό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο (ΚΕΒΕ).

Η Οικονομία της Μέλισσας αναφέρεται στην:

  • παραγωγή, αναπαραγωγή και επεξεργασία αγαθών που προέρχονται από τη μέλισσα, π.χ. κερί μέλισσας, μέλι, γύρη, πρόπολη, βασιλικό πολτό, κλπ.
  • παροχή υπηρεσιών ή/και δραστηριοτήτων με θέμα τη μέλισσα

Οι χορηγίες απευθύνονται σε φυσικά πρόσωπα, μικρο-μεσαίες επιχειρήσεις, και μη κυβερνητικούς οργανισμούς (NGOs), ενώ το ποσό χορηγίας κυμαίνεται από €2,000 - €5,000.

Οι χορηγίες για ενίσχυση της ‘Οικονομίας της Μέλισσας’ υλοποιούνται στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού έργου MedBEESinessHubs που συγχρηματοδοτείται από την ΕΕ στο πλαίσιο του διασυνοριακού προγράμματος ENI CBC MED, με συνολικό προϋπολογισμό €1.110.609,71 και συγχρηματοδότηση €999.548,74 (90%)

Η κοινοπραξία του έργου αποτελείται από 6 οργανισμούς από Κύπρο, Αίγυπτο, Ιταλία, Λίβανο και Παλαιστίνη, ενώ συντονίζεται από το ΚΕΒΕ. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα εδώ

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν την αίτησή τους μέχρι και τη 10η Μαΐου 2023 και ώρα 6.00 μ.μ., στην ηλεκτρονική διεύθυνση mBEEShubs@gmail.com. Για διευκρινίσεις επικοινωνείτε με το ΚΕΒΕ, τηλ. 22889840.

Ο Οδηγός Σχεδίου Χορηγιών, καθώς επίσης οι αιτήσεις και όλα τα σχετικά έγγραφα βρίσκονται στην ιστοσελίδα του έργου, τόσο στην Ελληνική όσο και την Αγγλική γλώσσα.

Νεότερη Παλαιότερη
1231

نموذج الاتصال