Επιστολή του Μελισσοκομικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης , για την κατάσταση του νοθευμένου μελιού στην Ελλάδα


 Ο Μελισσοκομικός Σύλλογος Νομού Θεσσαλονίκης με επιστολή σε ΥΠΑΑΤ, ΕΦΕΤ και στην Προστασία Καταναλωτή, δίνει λεπτομέρειες για την κατάσταση του νοθευμένου μελιού στην Ελλάδα σε συνέχεια της ανακοίνωσης της ΕΕ σχετικά με τα φορτία μελιού που εισάγονται.

Με τίτλο “Επίσημη έκθεση ΕΕ για εισαγωγές νοθευμένου μελιού στη χώρα μας” ο Μελισσοκομικός Σύλλογος Ν. Θεσσαλονίκης σύμφωνα με ανάρτηση στο FB, υπενθυμίζει πως, μεταξύ άλλων η έρευνα που έγινε από τη ΕΕ το 2021 και 2022, διαπίστωσε ότι από τους 96 εισαγωγείς μελιού στην ΕΕ, οι 63, ποσοστό 65%, εισήγαγαν τουλάχιστο ένα φορτίο νοθευμένου προϊόντος και ότι από τα 320 δείγματα το 46% βρέθηκαν ότι δεν ανταποκρίνονταν στα ποιοτικά κριτήρια της ΕΕ.

Την επιστολή υπογράφουν οι σύλλογοι Άρτας, Ιωαννίνων, Λάρισας, Θεσσαλονίκης, Σερρών, ο Σύλλογος Μελισσοκόμων Τρικάλων και φίλων μέλισσας, το Σωματείο Βιολογικών Μελισσοκόμων Ελλάδος και ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος Επαγγελματιών Μελισσοκόμων

Σχετικά με την Ελλάδα, ελέχθησαν τρία (3) φορτία μελιού από 3 εισαγωγείς και βρέθηκαν όλα νοθευμένα. Σύμφωνα με την έκθεση, τα δύο φορτία προέρχονταν από Κίνα και το τρίτο από Μ. Βρετανία και αντιστοιχούσαν περίπου σε 700 τόνους μελιού του έτους 2021. Δεν αναφέρεται, πόσοι από τους τόνους του εισαγόμενου μελιού παρουσίαζαν πρόβλημα. Οι διαπιστώσεις της ΕΕ, για τη χώρα μας, είναι ότι δεν εφαρμόζεται ισοζύγιο μελιού, το σύστημα ιχνηλασιμότητας είναι ανεπαρκές, κυκλοφορούν μέλια τα οποία δεν συμμορφώνονται με τις ενδείξεις της γεωγραφικής τους προέλευσης, και απουσιάζουν επαρκής επίσημοι και επικυρωμένοι μέθοδοι ανάλυσης του μελιού. Οι διαπιστώσεις αυτές είναι σε απόλυτη συμφωνία με τις διαπιστώσεις των ελλήνων επιστημόνων και των φορέων μελισσοκομίας, καθώς επίσης και τις προτάσεις που έχουν υποβληθεί επανειλημμένα στις εκάστοτε ελληνικές κυβερνήσεις.

Ύστερα από αυτά θα παρακαλούσαμε τους αρμοδίους φορείς του Υπουργείου να μας απαντήσουν τα παρακάτω:

α) Τι έγινε με τα τρία φορτία νοθευμένου μελιού που εισήχθηκαν το έτος 2020-21 στη χώρα μας;

β) Υποβλήθηκαν κυρώσεις στους 3 εισαγωγείς νοθευμένου μελιού και ποιες; Πώς θα γνωρίζει ο καταναλωτής το προϊόν που παράγεται από τους συγκεκριμένους νοθευτές ώστε να το αποφεύγει;

γ) Όπως έδειξε η έρευνα της ΕΕ, ο έλεγχος στα σύνορα είναι ελλιπής με αποτέλεσμα να εισάγονται νοθευμένα προϊόντα μέλισσας, τα οποία στην συνέχεια ελληνοποιούνται και διατίθεται στην ελληνική αγορά. Τι σκοπεύει το Υπουργείο να κάνει με το θέμα αυτό; Πώς θα θωρακίσει τα σύνορα από τις εισαγωγές αυτές; Θα λάβει επιπρόσθετα μέτρα; Θα συνδέσει την Απόφαση 91354 (άρθρο24), με την ηλεκτρονική πλατφόρμα ισοζυγίου μελιού (e-honey), Θα προχωρήσει στο διαχρονικό αίτημα των επιστημόνων να αποστέλλεται στο ΓΧΚ, δείγμα μελιού από κάθε φορτίο που εισάγεται είτε από την ΕΕ, είτε από τρίτες χώρες;

δ) Ποιες είναι οι ενέργειες του Υπουργείου σχετικά με τις παρατηρήσεις της ΕΕ όσο αφορά την ιχνηλασιμότητα του εισαγόμενου μελιού και τη νομοθέτηση επίσημων και επικυρωμένων μεθόδων ανάλυσης του μελιού;

Παρακαλούμε να λάβετε σοβαρά υπόψη σας την επιστολή μας, αναφέρει ο Μελισσοκομικός Σύλλογος Νομού Θεσσαλονίκης, γιατί βρισκόμαστε πραγματικά σε απόγνωση με το θέμα των ελληνοποιήσεων και των εισαγόμενων φθηνών υποβαθμισμένων μελιών που κυκλοφορούν ανεξέλεγκτα στην ελληνική αγορά.

Την επιστολή υπογράφουν οι σύλλογοι Άρτας, Ιωαννίνων, Λάρισας, Θεσσαλονίκης, Σερρών, ο Σύλλογος Μελισσοκόμων Τρικάλων και φίλων μέλισσας, το Σωματείο Βιολογικών Μελισσοκόμων Ελλάδος και ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος Επαγγελματιών Μελισσοκόμων.

Να σημειωθεί επίσης πως ο πρόεδρος του Μελισσοκομικού Σύλλογου Νομού Θεσσαλονίκης κ. Γεώργιος Χίτογλου, δήλωσε στο ΤyposThes «Αυτή την στιγμή υπάρχει αθέμιτος ανταγωνισμός από άτομα κυρίως στην Κεντρική Ελλάδα που διακινούν μέλια, τα οποία δεν είναι όμως μέλια. Βγαίνουν στα χωριά και τα πουλάνε σε 3κιλα βαζάκια χωρίς ετικέτα. Ο καταναλωτής δεν μπορεί να ξέρει τίποτα για την ποιότητα αυτού του προϊόντος ούτε και για την προέλευσή του».


Νεότερη Παλαιότερη
1231

نموذج الاتصال