Πατάτα | 9+1 μυστικά για σωστή και ποιοτική συγκομιδή


 

Αναγκαία μέτρα ώστε το προς εμπορία προϊόν να είναι άριστης ποιότητας για να μην αντιμετωπίσει προβλήματα τιμών και διάθεσης

Ξεκίνησε η συγκομιδή της ανοιξιάτικης πατάτας και για την αποφυγή ποιοτικών προβλημάτων που επηρεάζουν αρνητικά τη ζήτηση του προϊόντος στις αγορές, οι πατατοπαραγωγοί πρέπει να τηρούν πριν και κατά τη συγκομιδή συγκεκριμένα μέτρα.

Τα μέτρα αυτά θα βοηθήσουν, όπως αναφέρει και το Τμήμα Ποιοτικού και Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου της ΔΑΟΚ ΠΕ Μεσσηνίας, ώστε το προς εμπορία  προϊόν να είναι άριστης ποιότητας για να μην αντιμετωπίσει προβλήματα τιμών και διάθεσης.

1. Δεν πρέπει να γίνεται συγκομιδή πριν οι πατάτες μπουν στο στάδιο ωρίμανσης, δηλαδή πριν «ψηθούν», όπως λέμε.

2. Η προστασία από τον περονόσπορο, όταν είναι απαραίτητο, να συνεχίζεται μέχρι μια εβδομάδα πριν από τη συγκομιδή για να μην μολυνθούν οι κόνδυλοι.

3. Να δίνεται ιδιαίτερη προσοχή στην τήρηση του απαραίτητου χρονικού διαστήματος μεταξύ του τελευταίου ψεκασμού και της συγκομιδής, όπως αυτό προκύπτει από τα αναγραφόμενα  στην ετικέτα του χρησιμοποιημένου σκευάσματος.

4. Τα ποτίσματα να σταματήσουν τουλάχιστον 4-5 ημέρες προ της συγκομιδής και οπωσδήποτε όχι συγκομιδή μετά από βροχή.

5. Ο πατατοεξαγωγέας να εργάζεται σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή και να είναι καλά συντηρημένος  ώστε να μην τραυματίζει τους κονδύλους.

6. Μια πρώτη διαλογή να γίνεται στο χωράφι, ώστε να απομακρύνονται οι πατάτες που είναι τραυματισμένες, κομμένες, πράσινες κ.λ.π.

7. Τα κιβώτια συσκευασίας (κλούβες) να μη γεμίζονται μέχρι επάνω, ώστε να μην συμπιέζονται οι κόνδυλοι κατά τη μεταφορά τους.

8. Οι πατάτες να παραμένουν 2-3 ώρες μετά την εξαγωγή τους  στο χωράφι, ώστε να στεγνώσουν και μετά να τοποθετηθούν στις κλούβες.

9. Η μεταφορά στο συσκευαστήριο να γίνεται το ταχύτερο δυνατόν  για να αποφεύγεται το πρασίνισμα από τον ήλιο. Αν παραμείνουν στο χωράφι γεμάτες κλούβες να σκεπάζονται με πανί  ή μαύρο πλαστικό και ποτέ με πατατόφυλλα.

10. Να μην ανακατεύονται διαφορετικές ποικιλίες στα ίδια μέσα συσκευασίας.

Η καλή μεταχείριση του προϊόντος συνεχίζεται στο συσκευαστήριο και τα μέσα μεταφοράς με ευθύνη των συσκευαστών και εξαγωγέων.

Επειδή η πρώιμη πατάτα είναι ένα ευαίσθητο νωπό προϊόν, πρέπει όλοι όσοι εμπλέκονται στη διαδικασία παραγωγής, συσκευασίας και μεταφοράς της, να  φροντίσουν ο καθένας στον τομέα του, ώστε η μεσσηνιακή πατάτα να φθάσει στους καταναλωτές σε άριστη κατάσταση, πράγμα που θα έχει οικονομικό όφελος για όλους.

Υπενθυμίζεται η υποχρέωση των παραγωγών, συσκευαστών και διακινητών πατάτας για την εγγραφή τους τόσο στο Μητρώο Εμπόρων Νωπών Οπωροκηπευτικών (ΜΕΝΟ), όσο και στο σχετικό Φυτοϋγειονομικό Μητρώο.

Τέλος επισημαίνεται, ότι για κάθε φορτίο που διακινείται προς χώρες της ΕΕ ή εξάγεται προς τρίτες ώρες, είναι υποχρεωτική η έγκαιρη υποβολή σχετικής, ηλεκτρονικής αναγγελίας, προς την αρμόδια Διεύθυνση Αγροτικής οικονομίας και Κτηνιατρικής. (in.gr)

Νεότερη Παλαιότερη
1231

نموذج الاتصال