Παρόλο που καταστράφηκαν τα κελιά σμηνουργίας το μελίσσι σμηνούργησε. Γιατι;

 


Μελισσοκομικά προβλήματα : Παρόλο που καταστράφηκαν τα κελιά σμηνουργίας το μελίσσι σμηνούργησε.

Αιτια :
  • Επειδή δεν καταστράφηκαν όλλα τα  βασιλικά  κελιά φυσικής σμηνουργίας ή ο αφεσμός καθυστέρησε από τον  βροχερό καιρό και  αυτά  καταστράφηκαν  με καθυστέρηση .


ΛΥΣΕΙΣ: 

  • Ο μελισσοκόμος πρέπει  να  επικεντρώνει  την προσπάθειά του στο  δεύτερο ή  τρίτο αφεσμό και τα  καινούρια  βασιλικά  κελιά  καταστρέφονται  ,  εκτός από  ένα ,σε 5 ή  6 μέρες μετά τη σμηνουργία .

  • Ελέγχεται η  ωοτοκία της  βασλισισσας και η  κατάσταση του μελισσιού, μετά από 15 έως  20  μέρες και αν το μελίσσι  αδυνάτησε ,συνενώνεται 

Νεότερη Παλαιότερη
1231

نموذج الاتصال