Μελισσοκομικά προβλήματα : Μέλισσες που κουβαριάζονται στα χόρτα μπροστά στην είσοδο

 


Μέλισσες που  κουβαριάζονται στα  χόρτα  μπροστά στην είσοδο ,αδύναμες να πετάξουν

Πιθανές αιτίες:

Ένδειξη τραχιακής ακαρίασης  

Η χρονιας παράλυσης.

ΛΥΣΕΙΣ:

Εργαστηριακή διάγνωση  της  ασθένειας  και εφαρμογή μέτρων αντιμετώπισης


Νεότερη Παλαιότερη
1231

نموذج الاتصال