Προδιάγραφες της βιολογικής μελισσοκομίας . Τι χρειάζεται για να έχω πιστοποίηση βιολογική

 


Η βιολογική µελισσοκοµία είναι ένα σύστηµα εκτροφής των µελισσών το οποίο στοχεύει στην µέγιστη εκµετάλλευση της αυτοφυούς µελισσοκοµικής χλωρίδας, συµβάλει στην διατήρηση του περιβάλλοντος µέσω της επικονίασης, εφαρµόζει πρακτικές που προάγουν την ευζωϊα των εκτρεφόµενων µελισσοσµηνών και οδηγεί στην παραγωγή µελισσοκοµικών προϊόντων υψηλής ποιότητας απαλλαγµένων από χηµικές ουσίες.

Ειδικές απαιτήσεις των προδιαγραφών βιολογικής γεωργίας για τη µελισσοκοµία

Προέλευση των µελισσών

Πρέπει να προτιµάται η χρησιµοποίηση του είδους Apis melifera και των τοπικών οικοτύπων του.

Για την ανασύσταση των µελισσιών επιτρέπεται η αντικατάσταση των βασιλισσών και των µελισσοσµηνών µε βασίλισσες και σµήνη µη βιολογικής εκτροφής σε ποσοστό 10% ετησίως, υπό τον όρο ότι αυτά θα τοποθετηθούν σε κυψέλες µε κηρήθρες που προέρχονται από µονάδες βιολογικής παραγωγής.

Χώροι άσκησης της µελισσοκοµίας

Η θέση του µελισσοκοµείου πρέπει να είναι τέτοια ώστε:

  • να εξασφαλίζει αρκετές πηγές νέκταρος, µελιτώµατος και γύρης, καθώς και πρόσβαση σε νερό.
  • σε ακτίνα 3 χιλιοµέτρων από το σηµείο εγκατάστασης οι πηγές νέκταρος και γύρης να αποτελούνται κυρίως από αυτοφυή βλάστηση ή/και βιολογικές καλλιέργειες.
  • να απέχει αρκετή απόσταση από πηγές µη γεωργικής παραγωγής που µπορούν να προκαλέσουν µόλυνση ή/και ρύπανση.
  • Οι παραπάνω απαιτήσεις δεν ισχύουν για περιοχές που δεν υπάρχει ανθοφορία ή για περιοχές όπου ξεχειµωνιάζουν τα µελίσσια
  • ∆ιατροφή των µελισσών

Η διατροφή των µελισσών επιτρέπεται µόνο σε περίπτωση που απειλείται η επιβίωση τους λόγω κλιµατικών συνθηκών. Για τη διατροφή πρέπει να χρησιµοποιείται βιολογικό µέλι, βιολογική ζάχαρη και βιολογικό σιρόπι ζάχαρης.

Στο τέλος της παραγωγικής περιόδου πρέπει να διατηρούνται στις κυψέλες επαρκή αποθέµατα µελιού και γύρης για την επιβίωση των µελισσιών το χειµώνα.

Κυψέλες

Οι κυψέλες πρέπει να κατασκευάζονται από φυσικά υλικά. Επιτρέπεται η φυσική επεξεργασία για την απολύµανση των κυψελών, µε µεθόδους όπως µε νερό ή γυµνή φλόγα.

Πρόληψη ασθενειών και κτηνιατρικές αγωγές

Απαγορεύεται η χρήση αλλοπαθητικών συνθετικών χηµικών κτηνιατρικών φαρµάκων ή αντιβιοτικών για προληπτική αγωγή. Επιτρέπεται η χρήση µυρµηγκικού οξέος, γαλακτικού οξέος, οξικού οξέος και οξαλικού οξέος καθώς και µενθόλης, θυµόλης, ευκαλυπτόλης ή καµφοράς σε περιπτώσεις βαρροϊκής ακαρίασης (Varroa destructor)

Μελισσοκοµικές πρακτικές

 Απαγορεύεται η χρησιµοποίηση κηρηθρών που περιέχουν γόνο για εξαγωγή µελιού, η εξόντωση των µελισσών στις κηρήθρες κατά τη συγκοµιδή µελισσοκοµικών προϊόντων, η χρησιµοποίηση συνθετικών χηµικών απωθητικών κατά τη διάρκεια των ενεργειών συλλογής του µελιού και η κορυφοτοµή των φτερών της βασίλισσας.

Πιστοποίηση

Για να χαρακτηριστεί ένα µελισσοκοµικό προϊόν ως ‘’Βιολογικό’’ θα πρέπει να τηρηθεί µία ελάχιστη χρονική περίοδος κατά τη διάρκεια της οποίας θα εφαρµόζονται στο µελισσοκοµείο οι κανόνες βιολογικής παραγωγής. Αυτή η περίοδος ονοµάζεται περίοδος µετατροπής και για τα µελισσοσµήνη διαρκεί 1 έτος.

Νεότερη Παλαιότερη
1231

نموذج الاتصال