Δασαρχείο Θεσσαλονίκης: Ρυθμιστικές διατάξεις περί μελισσοκομίας


Στην έκδοση Δασικής Αστυνομικής Διάταξης με ρυθμίσεις για την μελισσοκομική δραστηριότητα προχώρησε το Δασαρχείο Θεσσαλονίκης εξαιτίας του γεγονότος ότι η τοποθέτηση μελισσοσμηνών σε δάση, δασικές και χορτολιβαδικές εκτάσεις, αντιπυρικές λωρίδες και δασικούς δρόμους, δημιουργεί προβλήματα στον έλεγχο και την διαπίστωση δασικών παραβάσεων, στις ετήσιες εργασίες συντήρησης δασικού οδικού δικτύου, στην ασφαλή διέλευση κατοίκων και τουριστών αλλά και αποτελεί κίνδυνο για έναρξη πυρκαγιών, σε συνδυασμό με το γεγονός ότι η ελληνική Μελισσοκομία αποτελεί πολύτιμη, απαραίτητη, ανερχόμενη και προσοδοφόρα επαγγελματική δραστηριότητα.

Σύμφωνα με την σχετική απόφαση, για όλη την περιοχή ευθύνης Δασαρχείου Θεσσαλονίκης:

Επιτρέπεται η προσωρινή τοποθέτηση μελισσοσμηνών σε δάση, δασικές, αναδασωτέες και χορτολιβαδικές εκτάσεις δημόσιες και μη, μετά από τη λήψη όλων των πυροσβεστικών μέτρων και σχετική ενημέρωση του Δασαρχείου. Για μόνιμη μελισσοκομική εγκατάσταση ισχύουν οι διατάξεις περί κτηνοτροφικής εγκατάστασης.

Απαγορεύεται η τοποθέτηση μελισσοσμηνών α) επί των αντιπυρικών ζωνών και β) σε απόσταση μικρότερη των είκοσι πέντε (25) μέτρων από το κατάστρωμα όλων των δημόσιων δρόμων (εθνικών, επαρχιακών, κοινοτικών, δασικών και αγροτικών) εκτός εάν αυτά είναι περιφραγμένα με τοίχο, σανίδωμα ή πυκνό φυσικό ή τεχνητό φράκτη ύψους δύο (2) μέτρων τουλάχιστον.

Απαγορεύεται η τοποθέτηση μελισσοσμηνών σε απόσταση μικρότερη των τριάντα (30) μέτρων από κατοικημένες οικίες, εκτός εάν αυτά είναι περιφραγμένα με τοίχο, σανίδωμα ή πυκνό φυσικό ή τεχνητό φράκτη ύψους δύο (2) μέτρων τουλάχιστον.

Απαγορεύεται η τοποθέτηση μελισσοσμηνών επί σημασμένων ορειβατικών μονοπατιών, ποδηλατικών και ειδικών αγροτουριστικών διαδρομών.

Απαγορεύεται η τοποθέτηση μελισσοσμηνών σε καλλιεργημένες ή ακαλλιέργητες εκτάσεις χωρίς τη γραπτή συγκατάθεση των ιδιοκτητών.

Απαγορεύεται η τοποθέτηση μελισσοσμηνών σε απόσταση μικρότερη των τριάντα (30) μέτρων από δασικές εγκαταστάσεις που εξυπηρετούν την υλοτομία ή τα δασοτεχνικά έργα (εργοτάξια κλπ), φύλαξη και πυροπροστασία (πυροφυλάκια, υδατοδεξαμενές, Πυροσβεστικούς Σταθμούς, θέσεις στάθμευσης πυροσβεστικών οχημάτων τους καλοκαιρινούς μήνες κλπ), καθώς και από εξωκκλήσια, Ιερές Μονές, ορειβατικά καταφύγια, χώρους δασικής αναψυχής, θέσεις θέας, πηγές, βρύσες, παραλίες λουόμενων ή άλλες τουριστικές περιοχές και υποδομές.

Απαγορεύεται το κάπνισμα μελισσών με την επιφύλαξη των ρυθμίσεων του άρθρου 11 της υπ’ αριθμ. 9/2021 Πυροσβεστικής Διάταξης.

Απαγορεύεται η χρήση εύφλεκτων υλών (ελαστικά αυτοκινήτων κλπ) για την τοποθέτηση κυψελών, εντός των δασών ή δασικών εκτάσεων και μέχρις αποστάσεως τριακοσίων (300) μέτρων από αυτές.

Όλοι οι μελισσοκόμοι θα πρέπει να αναγράφουν το ονοματεπώνυμο και το τηλέφωνό τους σε μία κυψέλη και τα ίδια στοιχεία σε μικρή πλαστικοποιημένη πινακίδα μεγέθους (Α4), κρεμασμένη από ένα δένδρο ή θάμνο εμπρός και εγγύς από τις κυψέλες, σε απόσταση δεκαπέντε (15) μέτρων από αυτές.

Συστήνεται στους μελισσοκόμους, ειδικά σε περιόδους ανομβρίας, να τοποθετούν αυτοσχέδιες ποτίστρες για παροχή νερού στις μέλισσες.

Οι παραβάτες των ανωτέρω ή οι εξουσιαστές και αστικώς υπεύθυνοι των μελισσοσμηνών θα τιμωρούνται βάσει αρμοδιοτήτων α) σύμφωνα με το άρθ. 268 § 5 του Δασικού Κώδικα από το Δασαρχείο Θεσσαλονίκης (σε περίπτωση υποτροπής ισχύουν οι ποινικές κυρώσεις του Ν. 6238/1934), ή β) σύμφωνα με την Πυροσβεστική Διάταξη 19/2020 από την Πυροσβεστική Υπηρεσία Ν. Θεσσαλονίκης.

Σε περίπτωση μόνιμης και άνευ αδείας εγκατάστασης του μελισσοκόμου θα εφαρμόζονται πέραν των διοικητικών κυρώσεων από το Δασαρχείο Θεσσαλονίκης και οι ποινικές κυρώσεις του Ν. 998/1979.

Η τήρηση των ανωτέρω ανατίθεται στα όργανα της Δασικής Υπηρεσίας, της Ελληνικής Αστυνομίας, της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, τους αναγνωρισμένους φύλακες θήρας των Κυνηγετικών Οργανώσεων και γενικά σε κάθε φιλόνομο πολίτη.
Νεότερη Παλαιότερη
1231

نموذج الاتصال