Δασαρχείο Λίμνης: Ανακοίνωση για την τοποθέτηση μελισσοκυψελών


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΟΥ ΔΑΣΑΡΧΕΙΟΥ ΛΙΜΝΗΣ

Από την Υπηρεσία μας, στα πλαίσια της αντιπυρικής προστασίας, υλοποιείται το έργο «Εργασίες ειδικών δασοτεχνικών έργων του άρθρου 16 του N. 998/79 για τον καθαρισμό των δασών και δασικών εκτάσεων, καθώς και για τη συντήρηση του δασικού οδικού δικτύου και των αντιπυρικών ζωνών, καθώς και για τον χειρισμό υπολειμμάτων υλοτομίας σε εκτάσεις του Δασαρχείου Λίμνης», που έχει ενταχθεί στο Πρόγραμμα “Εθνικό Σχέδιο Αναδάσωσης-Σχέδιο προστασίας Δασών (AntiNero ΙΙ)”, με χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

Το έργο περιλαμβάνει εργασίες συντήρησης αντιπυρικών ζωνών, εργασίες καθαρισμών και απομάκρυνσης δασικής βλάστησης πέριξ οικισμών και κατά μήκος κεντρικών εθνικών και δασικών δρόμων και χειρισμό των υπολειμμάτων υλοτομίας, καθώς και τη συντήρηση του συνόλου του δασικού οδικού δικτύου (ισοπέδωση – μόρφωση καταστρώματος, καθαρισμός και μόρφωση ρείθρου, άρση καταπτώσεων) σε όλα τα δάση της περιοχής αρμοδιότητας της Υπηρεσίας μας, δημόσια και μη δημόσια, συνολικού προϋπολογισμού 1.123.382,78 €.

Οι εργασίες θα πραγματοποιηθούν κύρια κατά μήκος του δασικού οδικού δικτύου, με την ύπαρξη μεγάλου αριθμού δασεργατών, οχημάτων μεταφοράς προσωπικού και μηχανημάτων έργου (προωθητήρες, διαμορφωτήρες, φορτωτές, γεωργικούς ελκυστήρες κλπ).

Για την εύρυθμη και απρόσκοπτη εκτέλεση των εργασιών είναι απαραίτητη η συνεργασία όλων των εμπλεκόμενων φορέων και πολιτών (Περιφερειακή Ενότητα Ευβοίας, Δήμος, Πυροσβεστική, Συνεταιρισμοί, ρητινεργάτες, υλοτόμοι, μελισσοκόμοι, κτηνοτρόφοι κλπ).

Τα τελευταία χρόνια έχει παρατηρηθεί η ανεξέλεγκτη τοποθέτηση μελισσοκυψελών σε διάφορες θέσεις εντός των δασών, χωρίς άδεια από τη Δασική Υπηρεσίας και χωρίς να τηρούνται οι απαραίτητες προϋποθέσεις (προσανατολισμός κυψελών, τήρηση των προβλεπόμενων αποστάσεων από τους δρόμους και τις κατοικημένες περιοχές, τοποθέτηση πλέγματος προστασίας κλπ). Αποτέλεσμα των ανωτέρω είναι η ύπαρξη κινδύνων για την ασφάλεια των εργαζομένων και των διερχομένων πολιτών (τσιμπήματα κλπ), αλλά και η δυσχέρεια εκτέλεσης των έργων.

Επειδή η εκτέλεση των έργων αντιπυρικής προστασίας είναι άμεσης προτεραιότητας για την Υπηρεσία μας, παρακαλούνται οι μελισσοκόμοι:

Να επικοινωνήσουν άμεσα με το Δασαρχείο Λίμνης, ώστε να απομακρύνουν τις κυψέλες από τον τόπο εκτέλεσης των έργων και σε συνεννόηση με τους κατά τόπους δασοφύλακες να τους υποδειχθούν νέες θέσεις τοποθέτησης αυτών.

Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης θα επιβληθούν οι νόμιμες κυρώσεις.

Δασαρχείο Λίμνης
Νεότερη Παλαιότερη
1231

نموذج الاتصال