Οι Επικονιαστές: Το Κρυφό Όπλο της Γεωργίας για Βιώσιμη Ανάπτυξη


Γιατί οι επικονιαστές είναι σημαντικοί για τη γεωργία;

Τα φυτά εξαρτώνται από την επικονίαση. Σχεδόν το 90% των άγριων ανθοφόρων φυτών χρειάζονται επικονιαστές, όπως οι μέλισσες, για να μεταφέρουν τη γύρη τους και να πιτευχθεί η σεξουαλική τους αναπαραγωγή. Με τη σειρά τους, αυτά τα φυτά είναι κρίσιμα για τη λειτουργία των οικοσυστημάτων. Παρέχουν τροφή, σχηματίζουν ενδιαιτήματα και αποτελούν πηγή πολλών άλλων πόρων για διάφορα είδη ζώων. Οι επικονιαστές κατά συνέπεια διαδραματίζουν βασικό ρόλο στη ρύθμιση των υπηρεσιών οικοσυστήματος που υποστηρίζουν την παραγωγή τροφίμων, τα ενδιαιτήματα και τους φυσικούς πόρους. 

Είναι θεμελιώδεις για τη διατήρηση της βιολογικής ποικιλότητας και για την προσαρμογή των συστημάτων παραγωγής τροφίμων στην κλιματική αλλαγή. Οι επικονιαστές διαδραματίζουν κρίσιμο ρόλο στη διαδικασία παραγωγής τροφίμων. Ο όγκος της παραγωγής των καλλιεργειών που εξαρτώνται από τους επικονιαστές έχει τριπλασιαστεί τις τελευταίες πέντε δεκαετίες, κάνοντάς μας να εξαρτόμαστε πλέον περισσότερο από την επικονίαση. Αυτές οι καλλιέργειες περιλαμβάνουν φρούτα και λαχανικά και είναι απαραίτητες για τη διατροφή του ανθρώπου, αφού αποτελούν πηγή βιταμινών και μετάλλων.

 

Νεότερη Παλαιότερη
1231

نموذج الاتصال