Καινοτόμες Προσεγγίσεις στη Μάχη κατά της Βαρρόα: Θεραπευτικά Μέσα και Στρατηγικές


 Α. ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟΙ ΜΕΘΟΔΟΙ 

1.ΘΕΡΜΟΠΛΗΞΙΑ ΒΑΡΡΟΑ. Συσκευή Thermovar-Αθανασάκης. Λειτουργία 42  C. Αποτελεσματικότητα στα 120 λεπτά 55-60%, στα 480 λεπτά 78-90%  

Γενικές πληροφορίες

Διαρκής θερ/σία γόνου 33 C απόγονοι  βαρρόας 2-3  

Διαρκής θερ/σία γόνου 35 C απόγονοι  βαρρόας 1

Διαρκής θερ/σία γόνου 38 C απόγονοι  βαρρόας 0

Θερ/σία μελισσιού 40 C για  12  ώρες θανατώνει 80-100% ακμαίων βαρρόα 

Θερ/σία μελισσιού 44 C για  5  ώρες θανατώνει ατελή στάδια  βαρρόα

2. ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΚΗΦΗΝΟΓΟΝΟΥ: Κτίσιμο κηφηνοκηρηθρών από φύλλα εμπορίου με κελιά κηφήνων. Δύο κηρήθρες/μελίσσι, αφαιρούνται μετά το σφράγισμα, κατάψυξη για 24 ώρες, επανατοποθέτηση νεκρού γόνου κηφήνων την επομένη. Αφαιρούνται τρεις φορές  (3Χ2= 6 κηφηνοκηρήθρες). Αποτελεσματικότητα :Μείωση πληθυσμού βαρρόα 25-30%  

3. ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ : Μύκητας Metarhizium  anisopliae.  Δρα στον εξωσκελετό της βαρρόα. Αποτελεσματικό στις θερ/σίες 30 C, όχι όμως στους 35 C.

B. ΧΩΡΙΣ ΦΑΡΜΑΚΑ

Ζάχαρη άχνη: 125  g/όροφο, 6 επεμβάσεις/εβδομάδα. Αποτελεσματικότητα μέση 42%, εύρος 30-52%

Σκόρδο  5 g/L σιρόπι. Δεν παρουσίασε  αποτελεσματικότητα

Λεμόνι στο σιρόπι 1:1. Σε δοκιμές στην Ελλάδα,  δεν παρουσίασε  αποτελεσματικότητα.

Λιβάνι στο καπνιστήρι: 6 επεμβάσεις/εβδομάδα. Αποτελεσματικότητα μέση 20%, εύρος 9-38%

Φύλλα καπνού: 6 επεμβάσεις/εβδομάδα. Αποτελεσματικότητα μέση 24%, εύρος 12-42%

Φύλλα ακονιζιάς: 6 επεμβάσεις/εβδομάδα. Αποτελεσματικότητα μέση 17%, εύρος 8-39%

Λιβάνι στον εξαχνωτή Varrox:  6 επεμβάσεις/εβδομάδα. Aποτελεσματικότητα μέση 46%, εύρος 35-70%

Γ. ΑΙΘΕΡΙΑ ΕΛΑΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΑ 

Θυμόλη σε ζάχαρη άχνη. Πολύ καλή ανάδευση 3% θυμόλη σε άχνη, 3 g/πλαίσιο πληθυσμού. Aποτελεσματικότητα Καλοκαίρι 25%, Φθινόπωρο 72%

Έλαιο ελαιοκράμβης (10ml/4 Lt). 4 επεμβάσεις/εβδομάδα. Aποτελεσματικότητα μέση 52%, εύρος 44-78

Γαρυφαλέλαιο  0,2 g /L νερό, θανάτωση μελισσιού , 5 σταγόνες/L νερό δεν δοκιμάστηκε ερευνητικά.

Ρηγανέλαιο : α) 7% μίγμα λάδι ρίγανης +λάδι τριφυλλιού (1:1) σε  διάλυμα αιθανόλης, νερού, γλυκερόλης, σε απορροφητικό χαρτί. Μικρή  αποτελεσματικότητα. 

Β) Λάδι ρίγανης σε 20 ml  υποδοχέα ηλεκτρικού εξαερωτήρα (electric vaporizer Febreze SY-982 China) Αποτελ. έως 80%.

Ξύδι: Διακόπτει γέννα βασίλισσας, σταματά εκτροφή γονου, αδυνατίζει μελίσσια

Η επόμενη ανάρτηση σε δύο ημέρες (21-1-2022) αφορά τις απολυμάνσεις του μελισσοκομικού εξοπλισμού .

Η μέγιστη συγκέντρωση που βρέθηκε στο μέλι είναι 122 μg/kg. Είναι πολύ σταθερό στο μέλι και στο κερί.

πηγή: Ανδρέας Θρασυβούλου, καθηγητής Μελισσοκομίας, Α.Π.Θ

Νεότερη Παλαιότερη
1231

نموذج الاتصال