Πληρωμή το αργότερο έως τις 15/10 για δικαιούχους Νομαδικής Μελισσοκομίας


Καθορίστηκε με απόφαση του ΥΠΑΑΤ που δημοσιεύθηκε στη Διαύγεια, το συνολικό ποσό επιχορήγησης, το ποσό ενίσχυσης ανά επιλέξιμη μετακινούμενη κυψέλη και οι δικαιούχοι και το ποσό ενίσχυσης ανά δικαιούχο, για την υλοποίηση της δράσης “Οικονομική στήριξη της νομαδικής μελισσοκομίας”.

Σύμφωνα με την απόφαση:

H οικονομική ενίσχυση για την υλοποίηση της Δράσης κατά την περίοδο από 01/01/2023 έως 31/07/2023 καταβάλλεται από τον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. απευθείας στους τραπεζικούς λογαριασμούς των δικαιούχων το αργότερο έως τις 15 Οκτωβρίου 2023.
Επίσης, προσαρτάται στην παρούσα απόφαση και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της, ο συνημμένος πίνακας καθορισμού των δικαιούχων και του ποσού ενίσχυσης ανά δικαιούχο για την περίοδο από 01/01/2023 έως 31/07/2023.

Σύμφωνα πάντα με την απόφαση του υπουργείου το ποσό της ενίσχυσης ανά επιλέξιμη μετακινούμενη κυψέλη καθορίζεται σε 5,30 €.

Νεότερη Παλαιότερη
1231

نموذج الاتصال