Χρήσιμα νομοθετικα για νέους και μελισσοκόμους

 Nομοθετικα: Χρήσιμα για νέους και μελισσοκόμους

Απόφαση 5709/1415/2001(/ΦΕΚ Β/642/28-5-2001) : Ο κάτοχος 10 μελισσιών και πάνω υποχρεούται να κατέχει μελισσοκομικό βιβλιάριο,που εκδίδεται με την πιο κάτω διαδικασία:

1)ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΝΕΛΙΣΣΙΩΝ: Επίσημο αποδεικτικό έγγραφο (απόδειξη, τιμολόγιο, υπεύθυνη δήλωση από το μελισσοκόμο που μεταβιβάστηκαν τα μελίσσια, με επικύρωση του γνήσιου της υπογραφής)

2)Εγγραφή σε μελισσοκομικό σύλλογο αν υπάρχει ή σε αγροτικό σύλλογο της μόνιμης κατοικίας και έκδοση βεβαίωσης εγγραφής από το σύλλογο

3) Δύο πρόσφατες φωτογραφίες

Με τα πιο πάνω (1-3) απευθύνεται στη Διεύθυνση Αγροτικής Ανάπτυξης του τόπου μόνιμης κατοικίας του, για να του εκδόσει Κωδικό  Αριθμό Μελισσοκόμου

4) Στη συνέχεια κάνει πυροσφράγιση του κωδικού αριθμού στο μπροστινό μέρος της κυψέλης ,πάνω από την είσοδο των μελισσών. Και αν υπάρχει  ο κωδικός του προκατόχου του, αυτός διατηρείται ,αλλά γίνεται και πυροσφράγιση του νέου κωδικού

5) Μέσα σε σε διάστημα 30 ημερών καλεί τον αρμόδιο υπάλληλο της Διεύθυνσης Αγροτικής Ανάπτυξης (τοπικός γεωπόνος), να ελέγξει τον αριθμό των μελισσιών και την πυροσφράγιση και να συντάξει επί τόπου  τη βεβαίωση του ελέγχου.

6)Η Διεύθυνση Αγροτικής Ανάπτυξης του τόπου της μόνιμης κατοικίας του νέου μελισσοκόμου παραδίδει στο δικαιούχο θεωρημένο βιβλιάριο

7)Είναι υποχρεωτική η θεώρηση του βιβλιαρίου κάθε 2 χρόνια ή σε κάθε μεταβολή του αριθμού των μελισσιών και για αριθμό πάνω από 10%  και για αριθμό πάνω από 10 μελίσσια

Η θεώρηση γίνεται στη Διεύθυνση Αγροτικής Ανάπτυξης,πάντα  μετά από  από επι τόπου έλεγχο του τοπικού  γεωπόνου.

Πηγη tomelissi.wordpress.com/Νεότερη Παλαιότερη
1231

نموذج الاتصال