Τι χρειάζεται για να πετύχουμε στην μελισσοκομία

 


Προϋποθέσεις επιτυχίας στη μελισσοκομία

Σπουδαιότερες

1) Αγάπη για τις μέλισσες

2) Ευνοϊκές καιρικές συνθήκες

3) Καλό γενετικό υλικό

4) Καλοκτισμένες κερήθρες

5) Γνώση της βιολογίας της μέλισσας

6) Αντιμετώπιση εχθρών και ασθενειών

7) Μελέτη μελισσοκομικών βιβλίων και περιοδικών

8) Κυψέλες

9) Μελισσοκομικά εφόδια και εργαλεία άριστης ποιότητας

10) Γνώση μελισσοκομικών φυτών

11) Προσεγμένες μεταφορές

12) Αποφυγή καταστροφών από γεωργικά φάρμακα και, πλημμύρες

13) Πυρκαγιές – κλοπές

14) Επιτυχημένη διαχείριση και εμπορία

15) Αφιέρωση σημαντικού χρόνου

Για όλες αυτές, ισχύει ο νόμος του »ελαχίστου»: Αν λείπει μία από αυτές περιορίζεται η επιτυχία, όσο το επιτρέπει ο παράγοντας αυτός, άσχετα αν βελτιώσουμε τις υπόλοιπες. Τα αποτελέσματα της χρονιάς θα είναι φτωχά.

Όμως μία εξαίρεση μπορεί να ισχύει και αυτή είναι για το καλό γενετικό υλικό, δηλαδή »τη βασίλισσα» : Αυτό το υπέροχο δημιούργημα της ζωής, τη βασίλισσα των κοινωνιών των μελισσιών, που είναι ο υποστηρικτικός παράγοντας της ζωής στη Γη μας. Που δεν έτυχε κάποιας υποστήριξης από της επιστήμη, τη διεθνή κοινότητα, τη νομική προστασία. Αντίθετα γίνεται στόχος εξόντωσης από τις ανθρώπινες κοινωνίες, με την αστυκoποίηση, την  οικοπεδοποίηση, τις πυρκαγιές, την καταστροφή του φυσικού περιβάλλοντος,των νεονικοτινοειδών φυτοφαρμάκων, της διεθνούς κρατικής, διοικητικής και δικαστικής αδιαφορίας, απέναντι στην κραυγαλέα εξοντωτική της, δραστηριότητα. Καταστράφηκε το 1/3 της μελισσοκομίας στις ΗΠΑ. Το ίδιο γίνεται τώρα και στα δικά μας μελισσοκομεία. Το 2012 καταστράφηκε η Μελισσοκομία στην Αττική και επεκτείνεται η καταστροφή σε όλη την Ελλάδα.

Μα επί τέλους ποιος είναι ο άρχοντας, το αφεντικό μας του κόσμου τούτου, σε ποιους υποκύπτουμε και τους εμπιστευόμαστε να μας παρουσιάζουν σαν σωτήρα, την καταστροφή, το θάνατο πάω στη Γη μας. Το ξεκίνησαν από τις μέλισσες και τη μελισσοκομία μας.

Πηγη tomelissi.wordpress.com

Νεότερη Παλαιότερη
1231

نموذج الاتصال