Γαλακτικό οξύ κατά της βαρρόα


Γαλακτικό οξύ κατά της βαρρόα 

ΤΡΟΠΟΙ ΧΡΗΣΗΣ. 

150 ml γαλακτικού οξέος 80% διαλύονται σε 1 L νερό (15%).   Ψεκάζονται 5 ml ανά πλευρά κηρήθρας (100 ml/δεκάρι μελίσσι). 

Μελίσσια με  γόνο την Άνοιξη: Επαναλαμβανόμενες επεμβάσεις ανά 5 ημέρες μέχρι να σταματήσει να πέφτει βαρρόα. 

Μελίσσια χωρίς γόνο το Φθινόπωρο: 1-2 επεμβάσεις. 

Σε  νεφελοποιητή δεν δοκιμάστηκε. Διαλύεται καλά στην γλυκερόλη και λιγότερο στο παραφινέλαιο

ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΗΣ

7ο C έως 25ο C. Δεν επηρεάζει αρνητικά την ωοτοκία, το γόνο ή τη βασίλισσα 

Σε  υψηλές θερ/σίες >30ο C πιθανόν να παρατηρηθεί  αντικατάσταση βασιλισσών. 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Υψηλή αποτελεσματικότητα 86-99%. Η βαρρόα πεθαίνει τις πρώτες δύο ημέρες της επέμβασης.

Χρήσιμη μέθοδος για μικρά μελισσοκομεία, λόγω του χρόνου εφαρμογής που απαιτείται. Προτείνεται επίσης στη σμηνουργία. Με μία επέμβαση γαλακτικού οξέος 15% ο αφεσμός απαλλάσσεται από τη βαρρόα πριν την εγκατάστασή του. 

ΜΕΛΙΣΣΟΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑ

Εντελώς αβλαβές στις μέλισσες, στον γόνο και τον χρήστη.

ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΑ

Σύμφωνα με τον Καν. 37/2010  δεν απαιτείται καθορισμός ανεκτών συγκεντρώσεων στο μέλι. Συγκεντρώσεις γαλακτικού οξέος μεγαλύτερες  από 1600 mg/kg ανιχνεύονται οργανοληπτικά, θεωρούνται ξένες στη σύσταση του μελιού και εμπίπτουν στις απαγορεύσεις της οδηγίας 2001/110ΕΚ.  

πηγή: Ανδρέας Θρασυβούλου, καθηγητής Μελισσοκομίας, Α.Π.Θ

Νεότερη Παλαιότερη
1231

نموذج الاتصال