Κουμαφος κατα της βαρρόα


 Κουμαφος κατα της βαρρόα 

ΜΕΘΟΔΟΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

α) Εγκεκριμένα σκευάσματα: Perizin (Περιζίν): Εφαρµόζεται µε συσκευή που συνοδεύει το σκεύασµα. Σε 10άρι μελίσσι 2 επεμβάσεις με 25 ml ανά 7 ηµέρες. Αποτελεσµατικότητα 82% έως 100%.

CheckMite+ Strip: Πλαστικές ταινίες (PVC) με συγκέντρωση δραστικής ουσίας 10% (w/w). Μια ταινία για κάθε 5 κηρήθρες γόνου για 42 ηµέρες. Σε διώροφο μελίσσι 4 ταινίες. Μέχρι δύο επεµβάσεις το χρόνο. Αποτελεσµατικότητα 90-99%.

β) Μη εγκεκριμένα: Ασουντόλ 50%, Cumavar, ABvarC-Tablets 

ΤΡΟΠΟΣ ΔΡΑΣΗΣ

Το Περιζιν εφαρμόζεται διαλυμένο με νερό, με τη τροφάλαξη διανέμεται σε όλες τις μέλισσες, δρα διασυστηματικά μέσω της αιμολέμφου. Το Check-mite δρα δια επαφής 

ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑ ΣΤΙΣ ΜΕΛΙΣΣΕΣ

Σε κάθε επέμβαση πεθαίνουν 20-50 μέλισσες .

LD50 coumaphos =14,4-31,2 μg/μέλισσα και 2,53-3,91 pg/βαρρόα 

 (1 g= 1.000 mg=1.000.000 μg =1.000.000.000 pg)

ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΑ

Οι Check-mite ταινίες τοποθετούνται για 42 ημέρες. Μέχρι τις πρώτες 15 ηµέρες, τα υπολείμματα βρίσκονται εντός των ορίων του Καν. 37/2010 της Ε.Ε (<100 µg/kg). Στις 42 ημέρες τα υπολείμματα ξεπερνούν τα όρια 

To κουµαφώς είναι σταθερό στο µέλι και ιδιαίτερα στο κερί. Η συνεχής χρήση του έχει ως αποτέλεσµα τη συσσώρευση µεγάλων συγκεντρώσεων στο κερί που ξεπερνούν τα 150 mg/kg και αυτό προκαλεί αυξηµένη θνησιµότητα του γόνου. Να µην χρησιµοποιούνται σκευάσµατα µε κουµαφώς σε µελίσσια τα οποία εκτρέφουν βασίλισσες. 

ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑ ΣΤΟ ΧΡΗΣΤΗ & ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ

Σύμφωνα με την ΕPA των ΗΠΑ δεν παρουσιάζει καρκινογένεση, δεν προκαλεί τερατογένεση. Στα θηλαστικά διασπάται γρήγορα σε μη τοξικά υποπροϊόντα και απομακρύνεται με τα ούρα και τα περιττώματα. Δεν υπάρχουν ενδείξεις βιο-συσώρευση.  

Η ADI με τις τροφές είναι 0,5 μg/kg ανά κιλό βάρους σώματος.

πηγή: Ανδρέας Θρασυβούλου, καθηγητής Μελισσοκομίας, Α.Π.Θ

Νεότερη Παλαιότερη
1231

نموذج الاتصال