Βέλτιστες Μεθόδοι Εμβολιασμού για Υψηλή Παραγωγή Βασιλικού Πολτού και Βασιλισσών


 

Η διαδικασία του εμβολιασμού αποτελεί κρίσιμο στάδιο στη μελισσοκομία, ειδικά όταν στόχος είναι η παραγωγή υψηλής ποιότητας βασιλικού πολτού και βασιλισσών. Αν και υπάρχουν διάφορες μέθοδοι, η σωστή εφαρμογή τους είναι καθοριστική για την επίτευξη επιτυχημένων αποτελεσμάτων.

Εμβολιασμός: Το κλειδί για υγιή μελίσσια

Ο εμβολιασμός αποτελεί τη μεταφορά πολύ νεαρών προνυμφών από εργατικά κελιά σε τεχνητά βασιλικά κελιά. Αυτή η διαδικασία απαιτεί προσοχή και ακρίβεια, καθώς η ευαίσθητη φύση των προνυμφών απαιτεί ειδική μεταχείριση. Σημαντικό είναι επίσης το περιβάλλον όπου πραγματοποιείται ο εμβολιασμός, με κατάλληλη θερμοκρασία και υγρασία.

Τρόποι Εμβολιασμού: Ο Δρόμος προς την Επιτυχία

 1. Υγρός Εμβολιασμός: Προηγείται η τοποθέτηση μιας σταγόνας βασιλικού πολτού στον πυθμένα του κελιού πριν την εναποθέτηση της προνύμφης. Απαιτεί προσοχή για να μην βυθιστεί η προνύμφη, εξασφαλίζοντας την επιτυχία της διαδικασίας.

 2. Ξηρός Εμβολιασμός: Η προνύμφη μεταφέρεται στο κελί χωρίς την προσθήκη βασιλικού πολτού. Παρόλο που θεωρείται πιο σύντομος, απαιτεί εμπειρία και επιδεξιότητα για να γίνει σωστά.

 3. Διπλός Εμβολιασμός: Παρότι χρονοβόρος, αποτελεί ενδεδειγμένη επιλογή για την παραγωγή υψηλής ποιότητας βασιλισσών. Απαιτεί

 4. Στην Ελλάδα, οι μελισσοκόμοι προτιμούν κυρίως τους πρώτους δύο τρόπους εμβολιασμού λόγω της απλότητας και της αποδοτικότητάς τους. Ωστόσο, η επιλογή εξαρτάται από πολλούς παράγοντες, όπως η εμπειρία του μελισσοκόμου και οι κλιματικές συνθήκες της περιοχής.

  Συμπεράσματα:

  Η διαδικασία της εμβολιασμού απαιτεί ευαισθησία και προσοχή. Μελετώντας τις διάφορες μεθόδους και προσαρμόζοντάς τις στο περιβάλλον του, ο μελισσοκόμος μπορεί να επιτύχει την παραγωγή υγιών και δυνατών μελισσοκομικών κοινοτήτων.Μέσω της αποδοτικής εφαρμογής των μεθόδων εμβολιασμού, οι μελισσοκόμοι μπορούν να εξασφαλίσουν τη σταθερή παραγωγή υψηλής ποιότητας βασιλικού πολτού και βασιλισσών, συνεισφέροντας έτσι στην ευημερία του μελισσοκομικού τομέα

 5. Τέλος, παραθέτουμε τα αποτελέσματα πειράματος που πραγματοποιήθηκε στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών κατά την μεταπτυχιακή διατριβή της Χ.Μπλαχάβα σχετικά με τα ποσοστά αποδοχής διαφορετικών τύπων κελιών κατά τον υγρό και ξηρό εμβολιασμό.

  Σε πείραμα που πραγματοποιήθηκε μεταξύ 23 Ιουνίου έως και 20 Ιουλίου 2018 στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών μελετήθηκε το ποσοστό αποδοχής μεταξύ τεσσάρων διαφορετικών τύπων Κελιών όπως Αμερικάνικα, Αριστέας, Παντελάκης και Κέρινα, σε δύο μορφές εμβολιασμούΤα κελιά Αριστέας παρουσίασαν σημαντικά μεγαλύτερα ποσοστά στον υγρό εμβολιασμό και ελάχιστα μηδενικά ποσοστά στον ξηρό εμβολιασμό. Στον υγρό εμβολιασμό, τα ποσοστά αποδοχής ήταν πολύ πιο υψηλά και ήταν επίσης πολύ σημαντικό ότι υπήρξε αποδοχή των διαφόρων κελιών κάθε φορά. Τα κελιά Παντελάκης είχαν πολύ μεγάλα ποσοστά αποδοχής στον υγρό εμβολιασμό και ήταν επίσης αποδεκτά κάθε φορά. Δεν συνέβη όμως το ίδιο με τον ξηρό εμβολιασμό που είχε πολύ μικρότερα ποσοστά επιτυχίας και ειδικά στις ημερομηνίες του Ιουλίου πολλές φορές τα αποτελέσματα ήταν μηδενικά σε συνδυασμό που την ίδια περίοδο τα αποτελέσματα του υγρού ήταν αρκετά υψηλά. Τα Αμερικάνικα κελιά εμφάνισαν ποσοστά επιτυχίας τόσο στον ξηρό όσο και στον υγρό εμβολιασμό. Παρά τις μεγάλες αποκλίσεις, από τις κοινές ημερομηνίες επιβεβαιώνεται ότι γενικά είναι αποδεκτά. Επιπρόσθετα, τα κέρινα κελιά είχαν τα μικρότερα ποσοστά αποδοχής στον υγρό και μηδενικά στον ξηρό, γεγονός που μπορεί να οφείλεται στο ότι στις συγκεκριμένες συνθήκες πειραματισμού δεν ήταν τόσο αποδεκτά και στην αποτυχία του καλουπιού.

  Γενικά αποδείχθηκε ότι ο υγρός εμβολιασμός αποδίδει καλύτερα την συγκεκριμένη περίοδο συγκριτικά με τον ξηρό.


Νεότερη Παλαιότερη
1231

نموذج الاتصال