Από 15 Νοεμβρίου άδειες φύτευσης αμπέλου, έως 100 στρέμματα - Μελισσοκομικά και Αγροτικά νέα

Breaking

Header Ads Widget

1231
634-2
image

Δευτέρα

Από 15 Νοεμβρίου άδειες φύτευσης αμπέλου, έως 100 στρέμματα

 


Από 15 Νοεμβρίου άδειες φύτευσης αμπέλου, έως 100 στρέμματα

Από τις 15 Νοεµβρίου και για ένα µήνα θα µείνουν ανοιχτές οι αιτήσεις για τις νέες άδειες φύτευσης αµπελώνων, µε τροποποιήσεις στα κριτήρια προτεραιότητας και µε περιορισµό νέας κατανοµής ανά αιτούντα τα 100 στρέµµατα, πλαφόν που θα ισχύσει για όλες τις περιφέρειες.

Σύµφωνα µε ρεπορτάζ της agronews, προωθείται σχετική τροποποιητική απόφαση για τις άδειες φύτευσης αµπέλου του έτους κατανοµής 2022 που αναµένεται να βγει σε ΦΕΚ τις επόµενες ηµέρες, η οποία διατηρεί τις οχτώ αµπελοοινικές περιφέρειες κατανοµής και θα εισάγει περιορισµό ως προς τον αριθµό των αιτηµάτων για άδειες φύτευσης που µπορεί να κάνει ένας δικαιούχος. Ως προς τον περιορισµό των 100 στρεµµάτων ανά αιτούντα, όπως αναφέρουν στην Agrenda από το Τµήµα Αµπέλου του ΥΠΑΑΤ, αυτό προωθείται ώστε να µπορέσουν να λάβουν εκτάσεις περισσότεροι δικαιούχοι, να µπουν στο «παιχνίδι» και νεοεισερχόµενοι στον αµπελοοινικό κλάδο ιδιαίτερα σε περιφέρειες όπως Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Κεντρικής Μακεδονίας και Θεσσαλίας που υπάρχει µεγάλος ανταγωνισµός στις αιτήσεις.

Με νέα βαρύτητα τα κριτήρια κατανοµής

Τροποποιήσεις θα υπάρξουν στα κριτήρια προτεραιότητας σε όλες τις περιφέρειες (εκτός νήσων και Ηπείρου) κυρίως ως προς το συντελεστή βαρύτητας, δηλαδή πόσους βαθµούς λαµβάνει ο αιτούντας.

Παράλληλα θα αναδιαµορφωθεί το κριτήριο προτεραιότητας που αφορά τον αριθµό των στρεµµάτων που θα πρέπει να έχει η αµπελουργική έκταση του αιτούντα ώστε να λάβει βαθµούς, και θα δοθεί έµφαση στις µικροµεσαίες αµπελουργικές εκµεταλλεύσεις. Ως προς το είδος τους τα κριτήρια προτεραιότητας ανά Περιφέρεια θα µείνουν τα ίδια. 

Συγκεκριµένα τα κριτήρια έχουν ως εξής:

Παραγωγοί που φυτεύουν οινοποιήσιµες ποικιλίες αµπέλου για πρώτη φορά και εγκαθίστανται ως αρχηγοί της εκµετάλλευσης (νεοεισερχόµενοι).

Εκτάσεις όπου οι αµπελώνες συµβάλλουν στη διατήρηση του περιβάλλοντος. ∆ηλαδή, βιολογικοί αµπελώνες, αµπελώνες µε σύστηµα ολοκληρωµένης διαχείρισης, αναβαθµίδες κ.λπ.

Εκτάσεις που αντιµετωπίζουν φυσικούς ή άλλους ειδικούς περιορισµούς. Για παράδειγµα περιοχές µε υψόµετρο άνω των 500 µέτρων.

Εκτάσεις που προορίζονται για νέα φύτευση στο πλαίσιο της διεύρυνσης των µικρών και µεσαίων εκµεταλλεύσεων. Σε αυτό το κριτήριο η πριµοδοτούµενη έκταση αναµένεται να είναι µικρότερη σε σχέση µε τα όσα προέβλεπε η κατανοµή του 2021.

Προηγούµενη συµπεριφορά παραγωγού. Δηλαδή να µην διαθέτει αµπελουργικές εκτάσεις φυτεµένες χωρίς άδεια ή χωρίς δικαίωµα φύτευσης.


Οι περιφέρειες κατανοµής

Για την κατανοµή των αδειών νέας φύτευσης έχουν οριστεί οι παρακάτω οκτώ (8) περιφέρειες:

  1. Ανατολική Μακεδονία-Θράκη.
  2. Κεντρική Μακεδονία.
  3. ∆υτική Μακεδονία.
  4. Θεσσαλία.
  5. Αττική, Στερεά Ελλάδα.
  6. Δυτική Ελλάδα.
  7. Πελοπόννησος.
  8. Ιόνια Νησιά, Βόρειο Αιγαίο, Νότιο Αιγαίο, Κρήτη, και Ήπειρος.

Τα διαθέσιµα στρέµµατα σε επίπεδο περιφερειών (1 έως 8) καθορίζονται στο ποσοστό 1% της φυτεµένης έκτασης εκάστης περιφέρειας, όπως αυτές ανακοινώνονται στην ετήσια απογραφή του προηγούµενου έτους. Δηλαδή µοιράζεται 1% ανά περιφέρεια.

Για πάνω από ένα αγροτεµάχια

Για να είναι επιλέξιµες οι αιτήσεις θα πρέπει ο αιτών να διαθέτει αγροτεµάχιο/α έκτασης τουλάχιστον ίσης µε την έκταση που αιτείται (κριτήριο του άρθρου 64 παράγραφος 1 στοιχείο α) του Καν (Ε.Ε.) αριθµ. 1308/2013). 

Η αιτούµενη έκταση για άδεια νέας φύτευσης δύναται να αντιστοιχεί σε ένα ή περισσότερα αγροτεµάχια και ως ελάχιστη αιτούµενη έκταση ανά αγροτεµάχιο ορίζεται το ένα (1) στρέµµα. Τα αγροτεµάχια µπορεί να είναι και µισθωµένα.

(Γιώργος Κοντονής - agronews.gr)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου