Αμπέλι: Πτήσεις ευδεμίδας στις πεδινές περιοχές – Οι επεμβάσεις

 


Αμπέλι: Πτήσεις ευδεμίδας στις πεδινές περιοχές – Οι επεμβάσεις

Συστάσεις από το Περιφερειακό Κέντρο Προστασίας Φυτών, Ποιοτικού και Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου Αχαΐας

Η έναρξη της 2η πτήσης του εντόμου ευδεμίδα τοποθετείται στο τέλος Μαΐου. To 25% και το 50% των ακμαίων ατόμων αναμένονται την 10η και την 15η Ιουνίου ενώ το 75% των ακμαίων ατόμων της γενεάς αναμένεται να εμφανιστεί την 25η Ιουνίου. Η πτήση αναμένεται να ολοκληρωθεί στις 15 Ιουλίου.

Στις περιπτώσεις που εφαρμόζεται μια μόνο επέμβαση:

  • Εάν γίνει επέμβαση με εντομοκτόνα που έχουν και ωοκτόνο δράση, η εφαρμογή πρέπει να γίνει στο χρονικό διάστημα 10-12 Ιουνίου.

Εναλλακτικά, σε περίπτωση που επιλεγούν αποκλειστικά προνυμφοκτόνα σκευάσματα, η εφαρμογή να γίνει στο χρονικό διάστημα 18-20 Ιουνίου.

Στις περιπτώσεις που πραγματοποιούνται δύο εφαρμογές:

  • Εάν επιλεγεί εντομοκτόνο που έχει και ωοκτόνο δράση, η 1η εφαρμογή έπρεπε να γίνει στο χρονικό διάστημα 4-8 Ιουνίου.

Εναλλακτικά, σε περίπτωση που χρησιμοποιούνται αποκλειστικά προνυμφοκτόνα σκευάσματα, η 1η εφαρμογή να γίνει άμεσα.

  • Η 2η εφαρμογή να γίνει στο τέλος της λήξης του μεσοδιαστήματος εφαρμογής, όπως αυτό αναφέρεται στην ετικέτα του σκευάσματος της 1ης εφαρμογής.

Συνιστάται η τακτική και ανά διήμερο διενέργεια ελέγχου της προσβολής. Η απόφαση για τον χρόνο και την συχνότητα των επεμβάσεων εξαρτάται από την παραγωγική κατεύθυνση, το ιστορικό του αμπελώνα, το ύψος της προσβολής, το εντομοκτόνο, την ευαισθησία της ποικιλίας, τις καιρικές συνθήκες και άλλους παράγοντες.

https://www.in.gr

Νεότερη Παλαιότερη
1231

نموذج الاتصال