Πώς γίνεται η σωστή τοποθέτηση κυψελών


Αν τα μελισσοσμήνη τοποθετηθούν σε δημόσιες δασικές εκτάσεις ή δάση πρέπει να λαμβάνονται μέτρα πρόληψης και αντιμετώπισης των πυρκαγιών
Μακριά από δρόμους και οικίες, με τις εισόδους των κυψελών στραμμένες προς την αντίθετη κατεύθυνση θα πρέπει να τοποθετούνται τα μελισσοσμήνη. Με αυτόν τον τρόπο, αποφεύγεται η ενόχληση των κατοίκων και περαστικών καθώς και ο κίνδυνος πρόκλησης αλλεργικού σοκ από ενδεχόμενο τσίμπημα σε ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού. Επίσης πρέπει να εξασφαλίζεται επάρκεια νερού για τις ανάγκες των μελισσοσμηνών.

Αν τα μελισσοσμήνη τοποθετηθούν σε δημόσιες δασικές εκτάσεις ή δάση πρέπει να λαμβάνονται μέτρα πρόληψης και αντιμετώπισης των πυρκαγιών. Επίσης πριν την τοποθέτηση των μελισσοσμηνών, συστήνεται η λήψη σχετικής άδειας από τον φορέα (ιδιωτικό ή δημόσιο) όπου ανήκει η έκταση. Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να λαμβάνεται μέριμνα, ώστε να τηρούνται τα προβλεπόμενα για την τοποθέτηση των μελισσοσμηνών στη σχετική, κατά περίπτωση, κείμενη νομοθεσία.

Για την τοποθέτηση κυψελών σε μία δασική περιοχή, εκτός από τα οριζόμενα από τον νόμο (π.χ. απόσταση 25 μέτρα από δρόμο και 35 μέτρα από την τελευταία κατοικία) πρέπει να λαμβάνεται υπόψη και ο κίνδυνος από πυρκαγιά.

Πρέπει να γίνει αντιληπτό ότι η τοποθέτηση κυψελών δίπλα σε δρόμους ή σε στενές αντιπυρικές ζώνες, δυσκολεύει το έργο των πυροσβεστικών δυνάμεων.
Επίσης πρέπει να αναζητούνται θέσεις χωρίς βλάστηση (π.χ. οικόπεδα, ξέφωτα, κλπ.), ώστε, σε περίπτωση πυρκαγιάς, οι κυψέλες να μην εκτεθούν άμεσα στις φλόγες.
Μελίσσια μέσα ή κοντά (απόσταση 300μ.) σε δάση ή δασικές εκτάσεις:
Θα πρέπει ικανός αριθμός κυψελών του μελισσοκομείου να φέρει ταμπέλα με τα στοιχεία επικοινωνίας του μελισσοκόμου (ονοματεπώνυμο, τηλέφωνο).
Τα μελίσσια θα πρέπει να τοποθετούνται σε ξέφωτα ή άλλα χέρσα τμήματα και σε κάθε περίπτωση τουλάχιστον 10μ. μακριά από δένδρα ή θάμνους.
Η χαμηλή βλάστηση κάτω και γύρω από τα μελίσσια διατηρεί την υγρασία καταστρέφοντας τις κυψέλες και δημιουργεί στα σμήνη προβλήματα ρύθμισης της θερμοκρασίας της φωλιάς αλλά και προσανατολισμού. Ταυτόχρονα μεγαλώνει την πιθανότητα εκδήλωσης πυρκαγιάς. Ο μελισσοκόμος λοιπόν θα πρέπει πριν την τοποθέτηση των μελισσιών του να κάνει αποψίλωση της βλάστησης γύρω από τις κυψέλες και σε ακτίνα τουλάχιστον 5μ.

Τα μελίσσια κατά τη συλλογή μελιού χρειάζονται νερό. Η έλλειψη νερού μειώνει τουλάχιστον κατά 30% τις αποδόσεις σε μέλι, ιδιαίτερα στους θυμαρότοπους. Ένας λόγος παραπάνω λοιπόν που πρέπει κάθε μελισσοκόμος να διατηρεί στη θέση του μελισσοκομείου νερό, τόσο για τα μελίσσια του όσο και για την αντιμετώπιση τυχόν εκδήλωσης πυρκαγιάς.

Οι μελισσοκομικές εργασίες, ιδιαίτερα κατά τις ημέρες που ο κίνδυνος πυρκαγιάς είναι αυξημένος, θα πρέπει να γίνονται το πρωί (07:00-12:00) ή το απόγευμα (18:00-20:00). Πρέπει να αποφεύγονται εργασίες στο μελισσοκομείο όταν ο δείκτης επικινδυνότητας για πυρκαγιές είναι στον βαθμό 3 ή μεγαλύτερος.

Νεότερη Παλαιότερη
1231

نموذج الاتصال