Μειωμένος ο ελληνικός αμπελώνας παρά τις νέες φυτεύσεις


Παρά τις νέες φυτεύσεις ο ελληνικός αμπελώνας, παρουσιάζει σχετική μείωση
Στα 636.965 στρέμματα, ανέρχεται η έκταση του ελληνικού αμπελώνα, σύμφωνα με τα στοιχεία απογραφής ανά Περιφέρεια, που απέστειλε πρόσφατα στην Κομισιόν το τμήμα Αμπέλου Οίνου και Αλκοολούχων Ποτών, του ΥπΑΑΤ.

Η αύξηση του κατά 0,28%, δηλαδή κατά 1.759 στρέμματα σε σύγκριση με το 2020 (635.205 στρέμματα), υπολείπεται του αριθμού των στρεμμάτων που χορηγούνται ως νέες Άδειες Φύτευσης κατ’ έτος, σε ποσοστό 1% που αντιστοιχεί περίπου στα 6.300 στρέμματα ετησίω, επισημαίνει η ΚΕΟΣΟΕ.
Η ετήσια αύξηση του ελληνικού αμπελώνα σε έκταση μικρότερη των 6.300 στρεμμάτων, έκταση που αφορά τις νέες Άδειες Φύτευσης, σημαίνει, όπως εξηγεί η ΚΕΟΣΟΕ, ότι εγκαταλείπονται αντίστοιχα εκτάσεις, ίσες περίπου με τη διαφορά της αύξησης του ελληνικού αμπελώνα ετησίως αφαιρουμένων των εκτάσεων που χορηγούνται ως νέες Άδειες Φύτευσης.

Ενώ συνεπώς ο ελληνικός αμπελώνας θα έπρεπε την 31η Ιουλίου 2021 να απογράψει εκτάσεις αυξημένες κατά 6.300 στρέμματα περίπου (με την επιφύλαξη των παρατάσεων που δόθηκαν στις φυτεύσεις λόγω covid 19), και θα έπρεπε να ανέρχεται στα 641.500 στρέμματα, καταγράφει αύξηση μόνο κατά 1.759 στρέμματα, συνεπώς υπάρχει σχετική μείωση, κατά 4.500 στρέμματα περίπου, μεταξύ 2020 και 2021.

Όσον αφορά την σύνθεση του ελληνικού αμπελώνα, ως προς τις κατηγορίες σταφυλιών σύμφωνα με τον δυνητικό προορισμό τους σε κατηγορίες οίνων, η εικόνα είναι η ακόλουθη:

Επίσης η κατάταξη ανά έκταση των 13 Περιφερειών της χώρας, όχι μόνο καταδεικνύει τις σημαντικότερες αμπελουργικές περιφέρειες, αλλά αναδεικνύει και τις πιο δυναμικές, σύμφωνα με τα ποσοστά αύξησης των εκτάσεων τους, όπως φαίνεται στον πίνακα που ακολουθεί:
Πηγή in.gr
Νεότερη Παλαιότερη
1231

نموذج الاتصال