Επίδραση της θέρμανσης του μελιού στην αντιμικροβιακή δράση του

 


Επίδραση της θέρμανσης του μελιού στην αντιμικροβιακή δράση του

Τα περισσότερα μέλια έχουν αντιμικροβιακή δράση που οφείλεται στο υπεροξείδιο του υδρογόνου (Η2Ο2). Περιέχει όμως και άλλα συστατικά που διαμορφώνουν την αντιμικροβιακή του δράση και αυτά μπορεί να επηρεαστούν από την πιο πέρα επεξεργασία του σε στάδιο τυποποίησης.

Στην Αυστραλία ελέγχθηκαν τρία είδη μελιού, για να προσδιοριστεί η αντιμικροβιακή τους δράση και ξαναμετρήθηκε αυτή η δράση της μετά την διαδικασία τυποποίησης.

Βρέθηκε ότι η επεξεργασία ήταν συνήθως καταστρεπτική για την αντιμικροβιακή του δράση. Όμως παρατηρήθηκαν και διαφοροποιήσεις, οπότε πρέπει να δεχτούμε ότι: «Η θερμική επεξεργασία του μελιού, πρέπει να μειωθεί, όπου είναι δυνατό, για το μέλι ιατρικής χρήσης και να επανελέγχεται μετά την επεξεργασία του, μήπως μειώθηκε το επίπεδο της αντιμικροβιακής δράσης του, ιδίως αν πρόκειται για μέλι ιατρικής». Εμείς να συμπληρώσουμε: «Και γενικά».

Νεότερη Παλαιότερη
1231

نموذج الاتصال