Επιθεωρήσεις των μελισσιών πως γίνεται και τι κάνουμε

 
Λίγα λογά για της επιθεωρήσεις των μελισσιών 

Πως επιθεωρούμε ένα μελίσσι


1ο Βήμα : ανάβουμε το καπνιστήρι. Ως καύσιμο υλικό χρησιμοποιούνται πευκοβελόνες, πριονίδια, , βουνιές αγελάδας κ.α.. Το καύσιμο υλικό δεν πρέπει να παράγει καπνό πολύ ζεστό, να καίγεται σιγά-σιγά και να μην διεγείρει επιθετικά τις μέλισσες.

2ο Βήμα : ο μελισσοκόμος πρέπει να στέκεται πάντα στο πλάι ή πίσω από την κυψέλη, ποτέ μπροστά στην είσοδο, για να μην εμποδίζει την πτήση των μελισσών καλό είναι εάν είναι δυνατόν να έχει το ήλιο πίσω του διευκολύνει στην επιθεώρηση . Το μελίσσι καπνίζεται από την είσοδο. Μετά από ένα λεπτό περίπου αφαιρείται το καπάκι, και τοποθετείται ανάποδα πίσω ή στην άλλη πλευρά της κυψέλης.

3ο Βήμα : Στη συνέχεια αφαιρεί τυχόν τροφές οι τροφοδότες που έχει μέσα στην κυψέλη . Ελέγχεται εάν πάνω σε αυτά βρίσκεται η βασίλισσα , και εάν ναι διευκολύνεται ώστε να επιστρέψει στο μελίσσι. Το μελίσσι καπνίζεται έτσι ώστε οι μέλισσες που βρίσκονται στους κηρηθροφορείς να κατέβουν προς τα κάτω. Ο μελισσοκόμος φροντίζει κατά τη διάρκεια της επιθεώρησης ώστε να μην βρίσκονται ποτέ πολλές μέλισσες πάνω στους κηρηθροφορείς.

4ο Βήμα : αφαιρείται ένα από τα ακριανά πλαίσια ( εγώ βγάζω το δεύτερο ), έτσι ώστε να διευκολυνθεί η εργασία. Το πλαίσιο αυτό τοποθετείται στην αντίθετη πλευρά, από αυτή που εργάζεται ο μελισσοκόμος.

5ο Βήμα : τα πλαίσια αφαιρούνται προσεκτικά, χωρίς κραδασμούς, και ανασηκώνονται κατακόρυφα, έτσι ώστε να μην σκοτώνονται η μέλισσες και προπαντός η βασίλισσα . Κάθε πλαίσιο επιθεωρείται ξεχωριστά και μπαίνει στην κυψέλη, σε επαφή με το προηγούμενο, έτσι ώστε να μην δημιουργούνται κενά μεταξύ των πλαισίων. Το κάθε πλαίσιο επιθεωρείται σε οριζόντια θέση.

6ο Βήμα : τα πατώματα μετακινούνται σκεπασμένοι με ένα εφεδρικό καπάκι ι και τοποθετούνται διαγώνια επάνω στο εξωτερικό καπάκι που αφαιρέσαμε , πίσω ή δίπλα στην κυψέλη. Στην περίπτωση που ένα μελίσσι έχει περισσότερα από ένα πατώματα, η επιθεώρηση ξεκινά από τη γονοφωλιά, το πρώτο από κάτω προς τα πάνω πάτωμα. Σε διαφορετική περίπτωση έως ότου φτάσουμε στον πρώτο πάτωμα, όλες οι μέλισσες από τους άλλους ορόφους θα έχουν μαζευτεί εκεί, γεγονός που θα κάνει την επιθεώρηση αδύνατη.

Τι ελέγχουμε σε μία επιθεώρηση

Ανάλογα με την εποχή του έτους και το σύστημα εκμετάλλευσης των μελισσιών, που έχει επιλέξει ο κάθε μελισσοκόμος, οι επιθεωρήσεις έχουν ένα βασικό στόχο, π.χ. έλεγχος βασιλικών κελιών, θεραπείες κλπ . Εκτός όμως από αυτό το βασικό σκοπό σε κάθε επιθεώρηση ο μελισσοκόμος πρέπει να αποκτά μία γενικότερη εικόνα της κατάστασης που βρίσκονται τα μελίσσια του.

  • Η ύπαρξη βασίλισσας. Η ύπαρξη βασίλισσας μπορεί να βεβαιωθεί από την ανεύρεση της ίδιας ( εάν είναι μπαρκαρισμένη είναι ποιο εύκολα ) ή από την παρουσία γόνου (αυγού) ημέρας
  • Την κατάσταση του γόνου. Ελέγχεται δηλαδή εάν υπάρχουν όλα τα στάδια του γόνου (ανοιχτός ή σφραγισμένος), εάν υπάρχουν κελιά γόνου με σημάδια ασθένειας, εάν ο γόνος είναι συμπαγής ή εάν παρατηρείται ‘μπλοκάρισμα’ του γόνου.
  • Η ύπαρξη χώρου για την ωοτοκία της βασίλισσας, στον πληθυσμό του μελισσιού και στη επάρκεια τροφών ,η εμφάνιση ασθενειών, του γόνου ή των ενήλικων μελισσών την ανάπτυξη του σμήνους. Ο έλεγχος για τυχόν προετοιμασία του μελισσιού για σμηνουργία, καθώς και η γενικότερη ανάπτυξή του σε σχέση με τα υπόλοιπα μελίσσια του μελισσοκομείου.


Ο κάθε μελισσοκόμος πρέπει να έχει υπ’ όψιν του ότι συχνές επιθεωρήσεις :

  • Αποδιοργανώνουν το σμήνος, προκαλούν διακοπή της εκτροφής του γόνου και της ωοτοκία της βασίλισσα
  • Διεγείρουν επιθετικά τις μέλισσες
  • Προκαλούν διακοπή της συλλογής τροφών για 10-30 λεπτά, μειώνοντας έτσι τις αποδόσεις σε ποσοστό που μπορεί να φτάσει και το 30%
  • Έχουν σαν αποτέλεσμα απώλειες μελισσών
  • Αυξάνουν, λόγω αναστάτωσης, την κατανάλωση τροφών, με ταυτόχρονη αύξηση της θερμοκρασίας της κυψέλης.
  • Συχνές επιθεωρήσεις, ιδιαίτερα αργά το φθινόπωρο, ευνοούν την εμφάνιση ασθενειών και κυρίως νοσεμίασης

Νεότερη Παλαιότερη
1231

نموذج الاتصال