Μελισσοκομία: Πως να προλάβουμε την σμηνουργία

 Τι ειναι η σμηνουργια ; Σμηνουργία  είναι η αποχώρηση μέρους πληθυσμού από την κυψέλη.

Σκοπός των μελισσιών είναι να αποτελέσουν δική τους οικογένεια (κοινωνία) και να συνεχίσουν τον πολλαπλασιασμό τους. Αυτή είναι η μόνη φυσική διαδικασία πολλαπλασιασμού των μελισσιών.
Η σμηνουργία πρέπει να αποτρέπεται, γιατί έχει σαν αποτέλεσμα την αποδυνάμωση του μελισσοκομικού κεφαλαίου και αποτελεί μεγάλο κίνδυνο απώλειάς τους, όταν στερηθούν της φροντίδας του μελισσοκόμου τους, που στο μελισσοκομείο παρέχεται συστηματικά και με επιμέλεια.


Η κληρονομική προδιάθεση για σμηνουργία μπορεί να συντρέχει σαν αιτία, αλλά επιστημονικά δεν είναι γνωστά κάποια χαρακτηριστικά επισήμανσης. Απλά στην πράξη, αν διαπιστωθεί σε κάποιο μελίσσι έντονη τάση σμηνουργίας και επαναλαμβανόμενη, θα ήταν χρήσιμη η αποφυγή αναπαραγωγής νέων μελισσιών από αυτά τα μελίσσια.

 Όμως η διαδικασία αυτή είναι δύσκολη και ασύμφορη. Αν όμως προκύψει κάποια υποψία, υπάρχει δυνατότητα αφαίρεσης των εκτρεφομένων κελιών του και αντικατάστασής τους με κελιά προς εκτροφή, προερχόμενα από άλλο κανονικό μελίσσι ώστε να αποφευχθεί στο μέλλον ο κληρονομικός παράγοντας σμηνουργίας. 


Τα αίτια της σμηνουργίας που έχουν επισημανθεί και αναμφισβήτητα γίνονται δεκτά και αντέχουν στη λογική αξιολόγηση, είναι τα εξής:

  • Υπερπληθυσμός στην κυψέλη
  • Ελλλειψη χώρου επέκτασης της ωοτοκίας της βασίλισσας
  • Ελλειψη χώρου αποθήκευσης τροφών
  • Ελλειψη αερισμού
  • Υπερβολικός καύσωνας
  • Παρατεταμένη κακοκαιρία και
  • Αντικατάσταση της βασίλισσας σε εποχή σμηνουργίας

Νεότερη Παλαιότερη
1231

نموذج الاتصال