Τι άδεια χρειάζομαι για να εγκαταστήσω τα μελίσσια μου σε δάσος ;

 


 

Άδεια εγκατάστασης μελισσοκομείων σε δάση ή δασικές εκτάσεις


Προεδρικό Διάταγμα 190/81 (ΦΕΚ 54/Α/4-3-81):  Η άδεια μπορεί να δοθεί σε μελισσοκομικό συνεταιρισμό,ομάδες παραγωγών και μεμονωμένους μελισσοκόμους.

Σειρά προτίμησης έχουν οι μόνιμοι κάτοικοι του Δήμου που ανήκει το δάσος και έπειτα οι κάτοικοι άλλων Δήμων,με προτίμηση κατά σειρά των πλησιέστερων στη δασική έκταση.

ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ: σύμφωνα με τα πιο κάτω

  1. Αίτηση στον αρμόδιο Δασάρχη
  2. Βεβαίωση του Δήμου ή του Δημοτικού Διαμερίσματος ότι ο ενδιαφερόμενος ασκεί το επάγγελμα του μελισσοκόμου
  3. Σχεδιάγραμμα της έκτασης που θα εγκατασταθεί το μελισσοκομείο
    • Η άδεια μπορεί να ισχύει και μέχρι 5 χρόνια με δικαίωμα ανανέωσης κάθε 2 χρόνια

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΟΥ:

  1. Να ασκεί το επάγγελμα του μελισσοκόμου  καθόλη τη διάρκεια  που ισχύει η άδεια
  2.  Να λαμβάνει όλα τα μέτρα πρόληψης και καταστολής της πυρκαγιάς,καθώς και αλλοίωσης ή καταστροφής της δασικής βλάστησης ή της δασικής έκτασης από ρύπανσης του περιβάλλοντος
  3. Σε περίπτωση απαραίτητης κατασκευής (χωρίς θεμέλιο) να γίνει εντός 6 μηνών
  4. Να κατασκευάσει πρόχειρη περίφραξη αν χρειαστεί
  5. Απαγορεύεται η μεταβίβαση του δικαιώματος εγκατάστασης.-
Νεότερη Παλαιότερη
1231

نموذج الاتصال