Μελισσοκομικά προβλήματα την Άνοιξη


 

Μελισσοκομικά προβλήματα την Άνοιξη 


τον κάτω όροφο διώροφου οι κηρήθρες έχουν μόνο γύρη.

Αιτίες:

Η βασίλισσα και ο γόνος είναι πάνω.

Λύσεις:

Αναστροφή των ορόφων.


Καλή ανθοφορία χωρίς να χτίζουν οι μέλισσες.

Αιτίες:

α) Δεν υπάρχει βασίλισσα,

Β) Τα φύλλα κηρήθρας τοποθετήθηκαν πάνω από το βασιλικό διάφραγμα.,

Γ) Χαμηλές θερμοκρασίες.

Λύσεις:

α) Εντοπίζεται το πρόβλημα και συνενώνεται το μελίσσι,

Β) Συνενώνεται ο όροφος με αφαίρεση του βασιλικού διαφράγματος.


Πολύ νωρίς την Άνοιξη, πολλές νεκρές μέλισσες στις βρύσες ή την ποτίστρα.

Αιτίες:

α) Έχει ξεκινήσει εκτροφή γόνου και γίνεται εντατική συλλογή νερού, ενώ οι θερμοκρασίες είναι χαμηλές 7-10 βαθμούς κελσίου και χάνοντας τη θερμοκρασία τους απότομα, πεθαίνουν,

Β) Τροφοδοτήσαμε με κρυσταλλωμένο μέλι και επιδεινώθηκε η ανάγκη τους σε νερό,

Γ) Το νερό έχει τοξικές ουσίες. Αλλαγή νερού.


Ελαφρό μελίσσι συγκριτικά με άλλα.

Αιτίες:

Είναι αδύνατο.

Λύσεις:

Συνένωση αν είναι υγιή ή ενισχύεται από άλλα μελίσσια. Αν είναι άρρωστο απομακρύνεται αμέσως από το μελισσοκομείο και καταστρέφεται.


 Ελάχιστες γυρεοσυλλέκτριες στο μελίσσι.

Αιτίες:

α) Είναι ορφανό και πρέπει να βουίζει ή να έχει κελιά διάσωσης

Β) Έχει λίγο  γόνο δηλαδή κακή βασίλισσα

Γ) Έχει πολύ γύρη και είναι μπλοκαρισμένη.

Λύσεις:

α) Συνένωση με άλλο που έχει βασίλισσα

Β) Αντικατάσταση της βασίλισσας

Γ) Εξασφαλίζεται χώρος επέκτασης γονοφωλιάς.


Υποτονικό πέταγμα μελισσιών.

Αιτίες:

Α) Αδύνατο ή ορφανό μελίσσι

Β) Δυνατό και πάει για σμηνουργία

Γ) Περιορισμένη νεκταροέκκριση.

Λύσεις:

Α) Συνένωση αδύνατων αν είναι υγιή ή καταστροφή

Β) Μέτρα πρόληψης και καταστολής σμηνουργίας

Γ) Μεταφορά σε άλλη περιοχή.


Στην είσοδο της κυψέλης αυξημένες μέλισσες φρουροί.

Αιτίες:

α) Διακόπηκε η νεκταροέκκριση

Β) Πρόβλημα από εντομοκτόνα σε γειτονική καλλιέργεια

Γ) Έντονο πρόβλημα από σφήκες, μυρμήγκια, άλλες ενοχλήσεις.

Λύσεις:

α) Μεταφέρονται σε καλύτερη περιοχή

Β) Περιορίζεται η είσοδος και παρακολουθείται η εξέλιξή του.


Δυνατό μελίσσι, νεκταροέκκριση άφθονη, όμως δεν αποθηκεύεται μέλι.

Αιτίες:

α) Γίνεται άφθονη κατανάλωση σε εκτροφή γόνου

Β) Χρειάζεται χώρος

Γ) Ενόχληση από εχθρούς, ίσως από επιθεωρήσεις.

Λύσεις:

α) Επέκταση γονοφωλιάς, περιορίζεται η βασίλισσα με διάφραγμα

Β) Δίνονται άδειες κηρήθρες

Γ) Περιορίζονται οι επιθεωρήσεις.


Μελίσσια χωρίς γόνο.

Αιτίες:

α) Δεν ξεκίνησε η ωοτοκία της βασίλισσας

Β) Νέα βασίλισσα που δεν άρχισε ωοτοκία

Γ) Χάθηκε η βασίλισσα και υπάρχουν βασιλικά κελιά ορφάνειας βουίζοντας οι μέλισσες

Δ) Απουσία γύρης ή νέκταρος και φαινόμενα κανιβαλισμού στο γόνο

Ε) Προσωρινή διακοπή τροφοδοσίας για ένα διάστημα μερικών ημερών ή και μήνα. Ίσως υψηλές ή χαμηλές θερμοκρασίες, πάνω από 35 βαθμούς ή κάτω από 8 βαθμούς. Ίσως φυτοφάρμακα ή επικείμενη σμηνουργία.

Λύσεις:

α) και β) Δεν ωοτοκεί λόγο θερμοκρασίας και δεν πρέπει να ενοχλείται

Γ) Δίνεται νέα συζευγμένη βασίλισσα ή ένα πλαίσιο ανοιχτού γόνου ή συνένωση

Δ) Διεγερτική τροφοδοσία

Ε) Ηλικιωμένη βασίλισσα που πρέπει να αντικατασταθεί.


Βρέθηκαν βασιλικά κελιά.

Αιτίες:

α) Γίνεται αντικατάσταση γερασμένης βασίλισσας ή είναι ελαττωματική ή έντονο πρόβλημα Νοσεμίασης. Μπορεί κάποια να συνυπάρχουν και να συντρέχουν και νέα

Β) Χάθηκε η βασίλισσα (επιθετικές μέλισσες)

Γ) Ετοιμάζεται για σμηνουργία, είναι ήρεμο δεν γίνονται πτήσεις, υπάρχουν πολλά βασιλικά κελιά χτισμένα περιμετρικά στις κηρήθρες

Δ) Γεγονός χωρίς σημασία, οι μέλισσες χτίζουν βασιλοκύτταρα και τα χαλούν χωρίς να υπάρχει ορφάνια ή σμηνουργία ή αντικατάσταση.

Λύσεις:

α) Αφήνουμε τα μεγάλα κελιά και καταστρέφουμε τα κακοχτισμένα. Δεν ενοχλούμε

Β) Αν είναι αδύνατο το συνενώνουμε με δυνατό ή του δίνουμε συζευγμένη βασίλισσα ή βασιλικό κελί σε κλουβί προφύλαξης

Γ) Μέτρα καταστολής ενδεχόμενης σμηνουργίας.


Καταστράφηκαν τα βασιλικά κελιά φυσικής σμηνουργίας, αλλά το μελίσσι σμηνούργησε.

Αιτίες:

α) Δεν καταστράφηκαν όλα

Β) Καταστράφηκαν με καθυστέρηση

Γ) Καθυστέρησε ο αφεσμός λόγω καιρού.

Λύσεις:

Προσπάθεια καταστολής του δεύτερου ή του τρίτου αφεσμού, καταστρέφοντας τα νέα καινούργια κελιά, ΕΚΤΟΣ από ένα. 5-6 μέρες ελέγχεται η ωοτοκία και η κατάσταση του μελισσιού μετά 15-20 μέρες.


Κελιά φυσικής σμηνουργίας, μεγάλο και επιθετικό μελίσσι, δυσκολία εντοπισμού και καταστροφής όλων των κελιών.

Αιτίες:

Αν ξεφύγει ο εντοπισμός όλων των κελιών και μείνει ένα, θα σμηνουργήσει. Λύσεις: Αναποδογυρίζεται το μελίσσι για να αναστραφούν τα κελιά προς τα πάνω, οπότε θα καταστραφούν και θα κάνουν άλλα. Μετά μια εβδομάδα γίνεται νέα αναστροφή κυψέλης για να καταστραφούν τα κανονικά κελιά. 9είναι μια περίπτωση συλλογής πολτού με την ευκαιρία).


Αφεσμός σε δέντρο δύσκολος να συλληφθεί.

Αιτίες:

Είναι σε θέσεις που δεν σείονται και δεν κόβονται κλαδιά.

Λύσεις:

Τοποθετούμε ένα-δυο πλαίσια γόνου κοντά στον αφεσμό. Σύντομα ο αφεσμός ανεβαίνει στα πλαίσια. Το σμήνος τοποθετείται στην κυψέλη όταν εντοπιστεί η βασίλισσα στις κηρήθρες.


Οι σμηνουργίες είναι έντονες κάθε χρόνο.

Αιτίες:

α) Είναι γερασμένες οι βασίλισσες

Β) Κάθε χρόνο αντικαθίστανται με φυσική σμηνουργία

Γ) Δεν δίνεται έγκαιρα χώρος ανάπτυξης των μελισσιών.

Λύσεις:

α) Οι βασίλισσες  να αντικαθίστανται κάθε δεύτερη χρονιά

Β) Να μην χρησιμοποιείται σμηνουργία για την αντικατάσταση των βασιλισσών

Γ) Να λαμβάνονται νωρίς μέτρα πρόληψης της σμηνουργίας.


Δυο ή περισσότερες βασίλισσες σε ένα μελίσσι.

Αιτίες:

α) Νεαρή βασίλισσα μαζί με την παλιά

Β) Έχουν εκκολαφθεί βασίλισσες αντικατάστασης ή σμηνουργίας.

Λύσεις:

α) Η παλιά βασίλισσα θα εξαφανισθεί σε δυο εβδομάδες

Β) Φυσιολογικά θα επικρατήσει μια βασίλισσα

Γ) Επιθεώρηση μετά 3 εβδομάδες.


Στο μελίσσι υπάρχει μόνο συμπαγής κηφηνογόνος και σε κάθε κελί ένα μόνο αυγό.

Αιτίες:

Αποτυχημένη βασίλισσα.

Λύσεις:

Αντικαθίσταται η βασίλισσα ή συνενώνεται το μελίσσι.


Νεότερη Παλαιότερη
1231

نموذج الاتصال